Što je najbolji dar?

Pročitajte: Druga knjiga Ljetopisa 2:1-10

1 I odbroji Salomon sedamdeset tisuća nosača i osamdeset tisuća koji će tesati u gori, i tri tisuće i šest stotina nadzornika nad njima. 2 Nato Salomon poruči tirskome kralju Hiramu: »Ti si mojemu ocu Davidu iskazao dobrotu te mu poslao cedrova drveta pa je mogao sebi za stan sagraditi palaču. 3 Ja namjeravam sagraditi Hram imenu Gospodina, svoga Boga, i posvetiti mu ga, da se kadi pred njim mirisnim kadom, da se redovito postavljaju hljebovi, i da se svakog jutra i večeri, u subote, mjesece mlađake i blagdane Gospodina, našega Boga, prinose žrtve paljenice, kako je to propis u Izraelu za vječna vremena. 4 Hram koji ću graditi mora biti velik, jer je Bog naš veći od svih bogova. 5 Ali tko može njemu sagraditi kuću kad ga nebo i najviše nebo ne može obuhvatiti? Tko sam ja da bih mu mogao sagraditi Hram? Ipak, samo da se žrtva pred njim spali. 6 Pa pošalji mi sad čovjeka koji zna izrađivati u zlatu, srebru, mjedi, željezu, crvenom grimizu, karmezinu i modrom grimizu. On mora biti vješt i u izradi rezbarije s umjetnicima koje imam kod sebe u Judeji i u Jeruzalemu i koje je već namjestio moj otac David. 7 Pošalji mi i cedrova drveta, čempresa i sandalovine s Libanona! Jer znam da tvoji ljudi znaju sjeći drva na Libanonu. Moje će sluge raditi zajedno s tvojima. 8 Mora mi se, naime, pripremiti veoma mnogo drva, jer kuća koju ću graditi mora biti izvanredno velika. 9 Evo, radnicima koji će sjeći drva, tvojim ljudima, za hranu ću dati dvadeset tisuća kora pšenice, dvadeset tisuća kora ječma, dvadeset tisuća bata vina i dvadeset tisuća bata ulja.«
10 Hiram, tirski kralj, posla Salomonu ovaj pismeni odgovor: »Zato što Gospodin ljubi svoj narod, postavi te kraljem nad njim.«

Hram koji ću graditi mora biti velik, jer je Bog naš veći od svih bogova.

2 Ljetopisa 2:4

MOJ je suprug nedavno proslavio rođendan, jedan od onih koji završavaju nulom. Mnogo sam razmišljala o tome kako obilježiti tu značajnu prigodu. O svojim sam idejama razgovarala s djecom. Htjela sam da naša proslava bude odraz važnosti njegova ulaska u novo desetljeće i koliko je dragocjen našoj obitelji. Željela sam da naši darovi budu u skladu s tom važnom prekretnicom u njegovu životu.

Kralj Salomon želio je Bogu dati mnogo veći dar od onoga što zaslužuje »važan rođendan«. Želio je sagraditi Hram koji bi bio dostojan da Bog prebiva u njemu. Da bi osigurao potrebnu građu, poslao je poruku tirskome kralju Hiramu. U pismu je napisao da će taj Hram biti velik jer je njihov Bog »veći od svih bogova« (r. 4). Priznao je da su Božja veličina i dobrota iznad svega što se može izgraditi ljudskom rukom, no prihvatio se te zadaće izražavajući time ljubav i štovanje.

Naš je Bog velik, »veći od svih bogova«. Učinio je čudesne stvari u našem život i to nas potiče da mu donosimo dragocjene darove, bez obzira na njihovu materijalnu vrijednost. Možemo mu služiti svojm talentima, pomagati siromašnima i bolesnima. Salomon je znao da se njegov dar ne može mjeriti s onime što Bog zaslužuje, no ipak mu je radosno dao dar. Možemo i mi.

– Kirsten Holmberg

Najdragocjenije što možemo dati Bogu je naša ljubav.