Koliko još!

Pročitajte: Evanđelje po Luki 11:5-13

5 Tada nastavi: »Netko od vas ima prijatelja. K njemu ode u ponoć i rekne mu: Prijatelju, pozajmi mi tri kruha! 6 Došao mi je prijatelj s puta, i nemam mu što postaviti. 7 A on mu iznutra odgovori: Ne uznemiruj me! Vrata su već zatvorena i djeca su sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dam. 8 Kažem vam: Ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali zbog njegova dosađivanja ustat će i dat će mu što treba.
9 I ja vama kažem: Molite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se. 10 Jer svaki koji moli, prima; tko traži, nalazi; tko kuca, otvara mu se. 11 Ako netko od vas zamoli svoga oca kruh, dadne li mu možda kamen? I ako zamoli ribu, dade li mu mjesto ribe zmiju? 12 Ili ako zamoli jaje, dade li mu onda škorpiona? 13 Kad dakle vi, koji ste zli, znate svojoj djeci davati dobre darove, koliko će više nebeski Otac dati Duha Svetoga onima koji ga za to mole!«

Kad dakle vi, koji ste zli, znate svojoj djeci davati dobre darove, koliko će više nebeski Otac dati Duha Svetoga onima koji ga za to mole!

Luka 11:13

U listopadu 1915. godine tijekom Prvoga svjetskog rata Oswald Chambers došao je u Kamp Zeitoun, centar za obuku vojnika u Kairu u Egiptu, kako bi kao kapelan služio vojnicima britanskog Commonweltha. Kada je najavio večernje bogoštovlje, 400 ljudi ispunilo je vojničku baraku da čuju Chambersovu propovijed naslovljenu Koja korist od molitve? Dok je poslije pojedinačno razgovarao s vojnicima koji su nastojali pronaći Boga u vrtlogu rata, Oswald je često citirao redak: »Dakle: ako vi, premda ste zli, možete davati svojoj djeci dobre darove, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji Ga mole!« (r. 13, K. S.)

Besplatni Božji dar koji nam je Bog dao u svojemu Sinu Isusu je oproštenje, nada i Njegova prisutnost u našem životu djelovanjem Duha Svetoga. »Jer svaki koji moli, prima; tko traži, nalazi; tko kuca, otvara mu se« (r. 10).

A onda je 15. studenog 1917. godine Oswald Chambers iznenada umro od puknuća slijepog crijeva. Njemu u čast vojnici su na komad isklesanog mramora u obliku Biblije dali ugravirati spomenuti redak i stavili ju na njegov grob!

Taj čudesni dar od Boga dostupan je svakome od nas.

– David McCasland

Božji dar Duha Svetoga u našem životu dostupan je svakome od nas već danas.