Biti ljudi

Pročitajte: Prva Petr. poslanica 2:11-17; 3:8,9

11 Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od tjelesnih želja koje vojuju protiv duše. 12 Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.
13 Budite dakle pokorni svakoj ljudskoj uredbi zbog Gospodina: bilo kralju kao vrhovnom poglavaru, 14 bilo namjesnicima kao onima koje on šalje da kazne zločince, a pohvale dobre. 15 Doista je Božja volja da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi. 16 Ponašajte se kao slobodni, ali ne da biste imali slobodu za pokrivalo pakosti, nego kao Božje sluge. 17 Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja častite!

8 Konačno, budite svi složni, puni sućuti i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni. 9 Ne vraćajte zla za zlo, ni uvrede za uvredu, nego nasuprot blagoslivljajte, jer ste na to pozvani, da baštinite blagoslov.

Konačno, budite svi složni, puni sućuti i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni.

1 Petrova 3:8

KADA su mu rekli da objasni svoju ulogu u zajednici koja nije uvijek spremna surađivati s policijom, šerif nije izvadio svoju značku ni istaknuo važnost svoga posla. Umjesto toga je rekao: »Mi smo ljudi koji rade s ljudima u krizi.«

Njegova skromnost – isticanje jednakosti s drugim ljudima – podsjeća me na ono što je Petar napisao kršćanima prvoga stoljeća koji su trpjeli rimsku okupaciju. On im nalaže: »Na kraju, svi budite jednodušni, puni suosjećanja, bratske ljubavi, milosrđa i poniznosti« (r. 8, K. S.). Čini se da Petar kaže da je najbolji odgovor ljudima u krizi da budemo ljudi, svjesni da smo svi isti. Uostalom, nije li to ono što je sam Bog učinio kada je poslao svoga Sina – postao je čovjekom kako bi nam pomogao (Filipljanima 2:7).

Gledajući samo svoja grješna srca, u iskušenju smo da prezremo svoju ljudskost. Ali što ako svoju ljudskost shvatimo svojim doprinosom ovome svijetu? Isus nas uči kako da živimo kao ljudi, kao sluge koje priznaju da smo svi jednaki. Bog nas je stvorio kao »ljude«. Stvorio nas je na svoju sliku i otkupio svojom bezuvjetnom ljubavlju.

Danas ćemo sigurno susresti ljude u različitim problemima. Zamislite razliku koju možemo učiniti budemo li ponizni – budemo li ljudi koji rade zajedno s drugim ljudima u krizi.

– Elisa Morgan

Poniznost je posljedica poznavanja Boga i sebe.