Nesavršeni, a voljeni

Pročitajte: Evanđelje po Luki 7:36-50

36 Neki ga farizej zamoli da objeduje kod njega. Pođe u farizejevu kuću i sjede za stol.
37 U tom gradu živjela je žena grješnica. Kad dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući, donese alabastrenu posudicu s pomasti. 38 Ona se, plačući, smjesti straga do njegovih nogu i stane njegove noge prati svojim suzama i otirati svojom kosom. Tada je cjelivala njegove noge i mazala ih pomašću. 39 Kad to vidje farizej koji ga je bio pozvao, pomisli u sebi: »Kad bi ovaj bio prorok, znao bi tko je i kakva je to žena koja ga se dotiče – grješnica.« 40 Isus mu reče: »Šimune, moram ti nešto kazati.« On odvrati: »Kaži, učitelju!« 41 Reče: »Neki vjerovnik imao je dva dužnika. Jedan mu je bio dužan pet stotina denara, drugi pedeset. 42 Kako nisu mogli platiti svojega duga, pokloni ga obojici. Koji će ga sad od njih više ljubiti?« 43 Šimun odgovori: »Mislim onaj komu je više poklonio.« Isus mu reče: »Pravo si prosudio.« 44 Tada, okrenuvši se ženi, reče Šimunu: »Vidiš li ovu ženu? Dođoh u tvoju kuću, a ti mi ne dade vode za moje noge; a ona svojim suzama opra moje noge i obrisa ih kosom. 45 Ti mi ne dade cjelova; a ona, otkako uđe, ne prestade cjelivati mojih nogu. 46 Nisi pomazao uljem moju glavu, a ona pomaza pomašću moje noge. 47 Zato ti kažem: Njoj su oprošteni mnogi njezini grijesi, tako da iskazuje veliku ljubav. Međutim, onaj komu se malo oprašta iskazuje samo malo ljubavi.« 48 Tada reče njoj: »Tvoji grijesi su ti oprošteni.« 49 Onda oni koji su bili za stolom pomisliše u sebi: »Tko je ovaj da i grijehe oprašta?« 50 A on reče ženi: »Vjera te je tvoja spasila. Idi u miru!«

A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas.

Rimljanima 5:8

PREHRAMBENI proizvodi u Japanu moraju biti besprijekorno pripremljeni i pakirani. Ne samo da moraju imati dobar okus nego moraju i dobro izgledati. Često se pitam kupujem li hranu ili pakiranje! Zbog japanskog naglaska na kvaliteti, proizvodi s malenim nedostatkom često se bacaju. Međutim, posljednjih su nekoliko godina proizvodi wakeari stekli popularnost. Wakeari na japanskom znači »s razlogom«. Ti se proizvodi ne bacaju nego se prodaju po nižoj cijeni »s razlogom« – primjerice, jer su rižini krekeri malo okrhnuti.

Moj prijatelj koji živi u Japanu kaže da tom riječi opisuju i ljude koji očito nisu baš savršeni i koje društvo odbacuje.

Isus voli sve ljude – uključujući i wakearije. Kad je žena na zlu glasu čula da Isus objeduje u farizejevoj kući, otišla je tamo, kleknula do Isusovih nogu i počela plakati (Luka 7:37,38). Farizej je za nju rekao da je »grješnica« (r. 39), ali Isus ju je prihvatio i rekao da su joj grijesi oprošteni (r. 48).

Isus voli nesavršene, ljude wakearije – što uključuje i mene i vas. A najveći izraz Njegove ljubavi je to »što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas« (Rimljanima 5:8). Kao oni koji su primili Njegovu ljubav, budimo ti koji će ju proslijediti nesvršenim ljudima oko sebe kako bi znali da mogu primiti Božju ljubav usprkos tomu što nisu savršeni.

– Albert Lee

Božja ljubav čini slomljene ljude savršenima.