Posljednji će biti prvi

Pročitajte: Evanđelje po Marku 9:33-37

33 Dođoše u Kafarnaum. Kad su bili u kući, zapita ih: »O čemu ste govorili putem?« 34 Oni su šutjeli, jer su se putem prepirali među sobom o tome tko je među njima najveći. 35 Tada on sjede, dozva k sebi dvanaestoricu i reče im: »Tko hoće da bude prvi, taj neka bude posljednji i svima sluga.« 36 Tada uze dijete, stavi ga u sredinu među njih, zagrli ga i reče im: 37 »Tko jedno takvo dijete primi u moje ime, mene prima; a tko primi mene, ne prima mene nego onoga koji me posla.«

Jer tko se uzvisuje, ponizit će se, a tko se ponizuje, uzvisit će se.

Matej 23:12

NEDAVNO sam čekao u redu za ukrcaj u veliki putnički zrakoplov s neoznačenim sjedalima. Odabrao sam srednje sjedalo pokraj krila, ali jedino mjesto za moju torbu bilo je iznad sjedala u zadnjem redu zrakoplova. To je značilo da ću morati čekati da svi iziđu kako bih ju uzeo. Dok sam sjedao na svoje mjesto, nasmijao sam se jer mi je palo na pamet nešto što mi se učinilo da dolazi od Gospodina: »Neće ti škoditi da malo pričekaš. Zapravo, moglo bi ti koristiti.« I odlučio sam uživati u dodatnom vremenu. Pomagao sam drugim putnicima da uzmu svoje stvari i osoblju da pokupe smeće. Kad sam konačno mogao uzeti svoju torbu, opet sam se morao nasmijati. Neki su putnici mislili da sam i ja zaposlenik.

To me je iskustvo potaknulo da razmislim o onome što je Isus rekao svojim učenicima: »Tko hoće da bude prvi, taj neka bude zadnji i svima sluga« (Marko 9:35).

Ja sam čekao jer sam morao, ali u Isusovu kraljevstvu, u kojem je sve okrenuto naglavačke, postoji počasno mjesto za one koji sebe ostavljaju postrance kako bi udovoljili potrebama drugih. Isus je došao u naš užurbani ‘ja-prvi’ svijet ne »da mu služe, nego da služi i da svoj život dade u otkup za mnoge« (Matej 20:28). Najbolje mu služimo služeći drugima. Što se niže prignemo, to smo Mu bliže.

– James Banks

U Isusovu kraljevstvu sve je okrenuto naglavačke.