Isus voli Maysel

Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 4:7-16

7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. 9 Po tom se pokaza Božja ljubav prema nama: što Bog svoga Sina jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu. 10 U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.
11 Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi trebamo ljubiti jedni druge. 12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama. 13 Po tom znamo da u njemu ostajemo i on u nama što nam je dao od svojega Duha. 14 Mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta. 15 Tko god priznaje da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 16 Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu.

U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas.

1 Ivanova 4:10

KADA je moja sestra Maysel bila mala, pjevala je poznatu dječju pjesmicu na svoj način: »Da moj Isus ljubi Maysel, znam iz svoje Biblije.« To me je bezgranično ljutilo. Kao jedna od starijih ‘mudrijih’ sestara znala sam da treba pjevati »ljubi me«, a ne »ljubi Maysel.« Ali ona je uporno pjevala po svome.

Sada mislim da je moja sestra čitavo vrijeme bila u pravu. Biblija zaista kaže Maysel, i svima nama, da nas Isus voli. Tu istinu čitamo uvijek iznova. Uzmimo, primjerice, riječi apostola Ivana, učenika »koga je Isus ljubio« (Ivan 21:7,20). Govori nam o Božjoj ljubavi u jednom od najpoznatijih redaka Biblije: Evanđelju po Ivanu 3:16: »Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u Njega ne propadne, nego da ima vječni život.«

Ivan tu poruku o ljubavi još više naglašava u Prvoj Ivanovoj poslanici 4:10: »U tome je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.« Baš kao što je Ivan znao da ga Isus ljubi, i mi možemo imati istu tu sigurnost: Isus nas ljubi, znamo iz svoje Biblije.

– Alyson Kieda

Da moj Isusu ljubi me, znam iz svoje Biblije

Iako sam malen ja, za Njeg’ moje srce zna.

Isus me voli! Znam to.