Krajnje mjere

Pročitajte: Evanđelje po Luki 19:1-10

1 On dođe u Jerihon i prolazio je kroz mjesto. 2 Tamo je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je carinički starješina, i bio je bogat. 3 Želio je vidjeti Isusa i upoznati ga, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta. 4 Zato potrča naprijed i popne se na divlju smokvu da ga mogne vidjeti; jer je Isus onuda trebao proći. 5 Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.« 6 I siđe brzo, i primi ga s radošću. 7 Svi koji to vidješe mrmljali su i govorili: »Svratio je u kuću grješnika.« 8 A Zakej stupi pred Gospodina i reče: »Gospodine, pola svog imanja dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko.« 9 Isus mu reče: »Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. 10 Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.«

Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.

Luka 19:10

PRIJE nekoliko godina moja je prijateljica izgubila sina dok su prolazili kroz mnoštvo ljudi na željezničkoj stanici u Chicagou. Nepotrebno je reći da je to bilo zastrašujuće iskustvo. Izvan sebe, na sav je glas izvikivala njegovo ime i trčala prema pokretnim stepenicama. Nastojala se vratiti putem kojim je došla u nadi da će pronaći svoga malenog dječaka. Minute odvojenosti činile su se kao sati, dok odjednom njezin sin nije izišao iz mnoštva i dotrčao u sigurnost njezinih ruku.

Razmišljanje o mojoj prijateljici koja bi bila učinila sve da pronađe svoje dijete, ispunilo me je novim osjećajem zahvalnosti za čudesno djelo koje je Bog učinio da nas spasi. Od vremena kada su prvi ljudi stvoreni na sliku Božju, Adam i Eva, odlutali u grijeh, On žali za gubitkom zajedništva sa svojim narodom. Učinio je sve što je mogao da obnovi taj odnos. Poslao je svoga jedinorođenog Sina »potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno« (r. 10). Bez Isusova rođenja, bez njegove spremnosti da umre kako bi platio cijenu za naše grijehe i doveo nas Bogu, ne bismo imali što slaviti za Božić.

Zato ovoga Božića budimo zahvalni što je Bog poduzeo krajnje mjere tako što je poslao Isusa da obnovi naše zajedništvo s Njime. Iako smo nekoć bili izgubljeni, zbog Isusa smo pronađeni!

– Joe Stowell

Božić je Božja krajnja mjera da vrati izgubljene.