Bog s nama

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 1:18-23

18 Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše. 19 A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti.
20 Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga. 21 Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.« 22 To se sve dogodi da se ispuni što je Gospodin kazao preko proroka:
23 »Eto, djevica će začeti i roditi sina,
i dat će mu se ime Emanuel«,
što znači »Bog s nama«.

»Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu se ime Emanuel«

Matej 1:23

»KRIST sa mnom, Krist ispred mene, Krist iza mene, Krist u meni, Krist ispod mene, Krist iznad mene, Krist s desna, Krist s lijeva.« Riječi pjesme, koju je napisao keltski kršćanin Sveti Patrick u petome stoljeću, odzvanjale su u mojoj glavi kad sam pročitala Matejevo izvješće o Isusovu rođenju. Bilo je to nalik toplom zagrljaju koji me podsjeća da nisam sama.

Evanđelje po Mateju govori da je Bog koji prebiva sa svojim narodom srž Božića. Navodeći Izaijino proročanstvo o djetetu koje će se zvati »Emanuel« (Izaija 7:14), što znači Bog s nama, Matej skreće pozornost na konačno ispunjenje toga proročanstva – Isusa, onoga koji je rođen po sili Duha Svetoga da bude Bog s nama. Ta je istina toliko važna da Matej njome započinje i završava svoje Evanđelje i zaključuje Isusovim riječima upućenim svojim učenicima: »Evo, Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta« (Matej 28:20).

Riječi Svetog Patrika podsjetile su me na to da je Krist uvijek s vjernicima kroz svoga Duha koji prebiva u njima. Kada sam nervozna i uplašena, mogu se čvrsto držati Njegovih obećanja da me nikada neće napustiti. Kad ne mogu zaspati, mogu Ga moliti da mi da svoj mir. Kad slavim i ispunjena sam radošću, mogu Mu zahvaliti za Njegovo milosrđe u mojem životu. Isus, Emanuel – Bog s nama.

– Amy Boucher Pye

Božja ljubav utjelovila se u Betlehemu.