Vrijeme dovršavanja

Pročitajte: Djela apostolska 14:21-28

21 Propovijedali su u tome gradu evanđelje i učinili su mnoge učenicima. Onda se vratiše u Listru, Ikonij i Antiohiju. 22 Utvrđivali su učenike i opominjali ih da ustraju u vjeri, jer nam valja kroz mnoge nevolje ući u Božje kraljevstvo. 23 U svakoj Crkvi obaviše molitvu i post te im postaviše starješine i preporučiše ih Gospodinu u kojega su počeli vjerovati.
24 Prošavši Pizidiju, dođoše u Pamfiliju. 25 I nakon što su navijestili riječ u Pergi, siđoše u Ataliju, 26 i otamo otploviše u Antiohiju, odakle su bili predani Božjoj milosti na djelo koje su upravo obavili. 27 Nakon dolaska, sabraše Crkvu te izvijestiše o svemu što je Bog učinio po njima: kako je otvorio poganima vrata vjere. 28 Ostadoše ne malo vremena s učenicima.

… i otamo otploviše u Antiohiju, odakle su bili predani Božjoj milosti na djelo koje su upravo obavili.

Djela ap. 14:26

KRAJEM godine često smo pritisnuti teretom nedovršenih zadaća. Odgovornosti kod kuće i na poslu mogu se činiti beskonačnima, a one nedovršene danas prebacujemo na sutra. Ali ima trenutaka na našem putu vjere kada bismo trebali zastati i veličati Božju vjernost i veseliti se obavljenim zadaćama.

Nakon prvoga misijskog putovanja Pavao i Barnaba, »otploviše u Antiohiju gdje su bili predani milosti Božjoj za djelo koje su sad potpuno dovršili« (r. 26, K. S.). Iako im je preostalo mnogo posla u širenju Isusove poruke drugima, našli su vremena zahvaliti za to što su već učinili. »Nakon dolaska, sabraše Crkvu te izvijestiše o svemu što je Bog učinio po njima: kako je otvorio poganima vrata vjere« (r. 27).

Što je Bog učinio kroz vas tijekom ove protekle godine? Kako je otvorio vrata vjere nekome koga poznajete ili volite? Bog djeluje kroz nas na načine koje ne možemo ni zamisliti, u zadaćama koje nam se mogu činiti nevažnima i nedovršenima.

Kada postanemo bolno svjesni svojih nedovršenih zadaća u službi za Gospodina, nemojmo zaboraviti zahvaljivati za sve ono što je učinio kroz nas. Radujući se onome što je Bog učinio svojom milošću, pripremamo teren za ono što slijedi!

– David McCasland

Bog uvijek djeluje u nama i kroz nas.