Dar mudraca

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 2:1-12

1 Kad se Isus, u dane kralja Heroda, bio rodio u Betlehemu u Judeji, dođoše mudraci od istoka u Jeruzalem i upitaše: 2 »Gdje je novorođeni židovski kralj? Vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo pokloniti mu se.« 3 Kad je to čuo kralj Herod, uplaši se on i s njim sav Jeruzalem. 4 Sabra sve svećeničke glavare i narodne književnike i upita ih gdje bi se trebao roditi Mesija.
5 Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu u Judeji, jer ovako stoji pisano kod proroka:
6 Ti, Betleheme u zemlji Judinoj,
nipošto nisi najmanji
među kneževskim Judinim gradovima,
jer će iz tebe izaći knez koji će biti pastir
nad mojim narodom Izraelom.«
7 Tada Herod tajno dozva k sebi mudrace i točno ih ispita za vrijeme kad im se je pojavila zvijezda. 8 Onda ih uputi u Betlehem i reče: »Idite tamo i raspitajte se brižno za dijete. Čim ga nađete, javite mi; tada ću i ja doći i pokloniti mu se.«
9 Oni poslušaše kralja i onda se zaputiše. I gle, zvijezda koju su bili vidjeli na istoku, išla je pred njima, dok nije napokon stala nad mjestom gdje je bilo djetešce. 10 Kad vidješe zvijezdu, veoma se obradovaše. 11 Stupiše u kuću i vidješe dijete s Marijom, njegovom majkom. Padoše ničice i pokloniše mu se. Tada otvoriše svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu. 12 U snu primiše naputak da se ne vraćaju Herodu. Zato se vratiše drugim putem u svoju zemlju.

Vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo pokloniti mu se.

Matej 2:2

VJERUJEM da ste već čuli ili pročitali priču o mladom bračnom paru koji je imao više ljubavi nego novca. Približavao se Božić i oboje su željeli pronaći dar kojim će moći iskazati svoju ljubav. Konačno, na Badnjak, Della je prodala svoju prelijepu dugu kosu i kupila Jimu zlatni lanac za džepni sat koji je naslijedio od svoga oca i djeda. Jim je istoga dana prodao taj sat i kupio skupocjene češljeve za Dellainu kosu.

Pisac O. Henry toj je priči dao naslov Dar mudraca. U njoj sugerira da čak i ako su njihovi darovi postali beskorisnima i možda su se zbog toga osjećali glupo, toga Božićnog jutra njihova ih je ljubav uvrstila među najmudrije darovatelje.

Mudraci iz prve božićne priče također su se nekima mogli činiti smiješnima kada su doputovali u Betlehem donoseći »darove: zlato, tamjan i smirnu« (r. 11). Nisu bili Židovi. Bili su došljaci, pogani, koji nisu mogli znati kakva će pomutnja nastati u Jeruzalemu kada se počnu raspitivati: »Gdje je novorođeni židovski kralj?« (r. 2)

Kao i u slučaju Jima i Dellae, planovi mudraca nisu se ostvarili kako su očekivali. No dali su što se novcem ne može kupiti. Došli su noseći darove, a onda su se poklonili Onomu koji će u konačnici njima dati najveći dar. Iz ljubavi će se žrtvovati za njih – a i za nas.

– Mart DeHaan

Milost je neprocjenjivi Božji dar.