Uklopiti se

Pročitajte: Malahija 3:13-18

13 »Previše su smione vaše riječi o meni«, veli Gospodin nad vojskama. »Pitate: Što govorimo međusobno o tebi? 14 Govorite: Bogu služiti ne donosi nikakve koristi. Kakvu imamo korist što držimo njegove zapovijedi i u žalosti hodimo pred Gospodinom nad vojskama? 15 Jest, zlikovce moramo slaviti sretnima. Zločincima je dobro. Kad iskušavaju Boga, izlaze bez kazne.« 16 Kad su se bogobojazni međusobno savjetovali, pogledao je to Gospodin i čuo, i napisala se knjiga spomenica pred njim za one koji se boje Gospodina i štuju njegovo ime. 17 »Oni pripadaju meni kao moja svojina«, veli Gospodin nad vojskama, »u dan što ga spremam! Kao svojina moja! Ljubazno ću s njima postupati, kao što otac postupa sa svojim sinom koji u njega služi. 18 Tada ćete opet vidjeti razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi.

Kad su se bogobojazni međusobno savjetovali, pogledao je to Gospodin i čuo.

Malahija 3:16

LEE je marljiv i pouzdan bankovni službenik. No često osjeća da je poput bijele vrane jer živi svoju vjeru. To je vidljivo svakoga dana, primjerice kada ustane od stola za vrijeme pauze jer netko razgovara o stvarima koje ne priliče. Nakon jednog bogoštovlja povjerio se prijatelju: »Bojim se da neću napredovati na poslu jer se ne uklapam.«

Vjernici u doba proroka Malahije suočili su se sa sličnim problemom. Vratili su se iz izgnanstva i iznova sagradili Hram, ali bilo je onih koji su sumnjali u Božji plan za njihovu budućnost. Neki su govorili: »Bogu služiti ne donosi nikakve koristi. Kakvu imamo korist što držimo Njegove zapovijedi…Jest, zlikovce moramo zvati sretnima. Zločincima je dobro. Kad iskušavaju Boga, izlaze bez kazne« (r. r. 14,15).

Kako ostati postojani u Bogu u kulturi u kojoj gube oni koji se ne uklapaju? Vjernici Malahijina doba to su svladali. Sastajali su se s drugim vjernicima i međusobno ohrabrivali. Malahija je zapisao: »Pogledao je to Gospodin i čuo« (r. 16).

Bog vidi i stalo mu je do svih onih koji Ga se boje i koji Ga štuju. On nas ne poziva da se »uklopimo« nego da dolazimo k Njemu svakoga dana i ohrabrujemo jedni druge. Ostanimo vjerni!

– Poh Fang Chia

Naša će vjera možda biti kušana kako bismo se pouzdali u Božju vjernost.