Moć molitve

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 7:7-14

7 Kad Filistejci doznaše da su se sinovi Izraelovi skupili u Mispi, iziđoše filistejski knezovi protiv Izraela. Kad to čuše sinovi Izraelovi, uplašiše se od Filistejaca.
8 Sinovi Izraelovi zamoliše Samuela: »Ne prestaj vapiti za nas Gospodinu, Bogu našemu, da nas izbavi iz ruke Filistejaca!«
9 Samuel uze jedno janje odojče i prinese ga Gospodinu kao punu žrtvu paljenicu. Pritom se Samuel glasno molio Gospodinu za Izraela, i Gospodin ga usliši. 10 Dok je naime Samuel upravo prinosio žrtvu paljenicu, iziđoše Filistejci protiv Izraela u boj. Ali zagrmje Gospodin u isto vrijeme na Filistejce strahovitom grmljavinom. Time ih smete tako da su podlegli sinovima Izraelovim. 11 Sinovi Izraelovi iziđoše iz Mispe, potjeraše Filistejce i bilo ih je do Bet Kara. 12 Samuel tada uze kamen, stavi ga između Mispe i Ješane i nazva ga Eben Haezer; jer reče: »Dovde nas Gospodin pomože.« 13 Tako su bili Filistejci poraženi, i otada ne dođoše više u područje Izraelovo. Jer dok je Samuel živio, bila je ruka Gospodnja protiv Filistejaca. 14 Gradovi što su ih Filistejci bili oduzeli sinovima Izraelovim vratiše se opet Izraelu, od Ekrona do Gata. I zemljišta što su im pripadala istrgnu Izrael iz ruku Filistejaca. Isto je tako vladao mir među Izraelom i Amorejcima.

Ne prestaj vapiti za nas Gospodinu, Bogu našemu, da nas izbavi iz ruke Filistejaca!

1 Samuelova 7:8

JEDNOGA dana, kada sam bila jako zabrinuta za dobrobit meni bliske i drage osobe, našla sam ohrabrenje u dijelu starozavjetne priče o Samuelu, mudrome vođi Izraelskoga naroda. Kada sam pročitala kako se Samuel zauzeo za Božji narod koji je bio u nevolji, postala sam još odlučnija da se molim za osobu koju volim.

Izraelci su ponovo bili izloženi prijetnjama Filistejaca, koji su ih porazili uvijek kad bi se prestali pouzdavati u Boga (pročitajte 1 Samuelovu 4). Nakon što su se pokajali za svoje grijehe, čuli su da se Filistejci spremaju za napad. Međutim, ovoga su puta rekli Samuelu da se nastavi moliti za njih (r. 8), i Božji je odgovor bio vrlo jasan. Grmljavinom je izazvao pomutnju među Filistejcima (r. 10). Iako su Filistejci bili jači od Izraelaca, Gospodin je bio jači i od jednih i od drugih.

Kada smo zabrinuti zbog izazova kojima su izloženi oni koje volimo i bojimo se da se okolnosti neće promijeniti, možda ćemo se naći u iskušenju da vjerujemo da Bog neće djelovati. No nikada nemojmo podcijeniti moć molitve, jer naš Bog koji nas voli čuje naše molbe. Ne znamo kako će odgovoriti, ali znamo da kao naš Otac čezne da prihvatimo Njegovu ljubav i vjerujemo u Njegovu vjernost.

Postoji li netko za koga se možete moliti već danas?

– Amy Boucher Pye

Bog čuje kada se molimo.