Svet, Svet, Svet

Pročitajte: Otkrivenje 4

1 Potom vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu, i prvi glas što sam ga čuo kao trubu gdje govori sa mnom, reče: »Uzađi ovamo, i pokazat ću ti što se treba dogoditi za ovim.« 2 Odmah se u duhu zanesoh. I gle, prijestolje se nalazilo na nebu, i na prijestolju je netko sjedio. 3 I onaj koji je sjedio bijaše po izgledu kao kamen jaspis i sardis. Oko prijestolja bijaše dûga, po izgledu kao smaragd. 4 Oko tog prijestolja bijahu dvadeset i četiri druga prijestolja, a na prijestoljima sjeđahu dvadeset i četiri starješine, odjeveni u bijelu odjeću te su imali zlatne krune na glavama. 5 Od prijestolja su izlazili munje, glasovi i gromovi, i sedam baklji gorjelo je pred prijestoljem, koje su sedam Božjih duhova. 6 Pred prijestoljem bijaše kao stakleno more, slično kristalu; u sredini pred prijestoljem i oko prijestolja četiri bića, puna očiju sprijeda i straga.
7 Prvo biće bijaše slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće imaše lice kao čovjek, i četvrto biće bijaše kao orao kad leti. 8 Svako od četiriju bića imalo je po šest krila, i bijahu naokolo izvana i iznutra puna očiju. Pjevala su bez prestanka dan i noć:
»Svet, svet, svet
Gospodin Bog Svemogući,
koji bijaše, koji jest i koji će doći!«
9 Kad bića iskazaše slavu, čast i hvalu onome koji je sjedio na prijestolju i onome koji živi u vijeke vjekova, 10 padoše dvadeset i četiri starješine pred onim koji je sjedio na prijestolju, i pokloniše se onome koji živi u vijeke vjekova, i odložiše svoje krune pred prijestolje govoreći:
11 »Dostojan si, Gospodine i Bože naš,
primiti slavu, i čast, i moć,
jer si ti sve stvorio,
po tvojoj je volji sve nastalo i bilo stvoreno.«

Pjevala su bez prestanka dan i noć: »Svet, svet, svet Gospodin Bog Svemogući, koji bijaše, koji jest i koji će doći!«

Otkrivenje 4:8

»Vrijeme leti kad se zabavljate.« Činjenice to ne potvrđuju, ali iskustvo to čini istinitim. Kada je život ugodan, vrijeme prolazi prebrzo. Dajte mi da radim ono što volim ili osobu u čijem društvu uživam, vrijeme će se činiti sporednim.

Moje iskustvo te »stvarnosti« pomoglo mi je da na nov način razumijem prizor opisan u 4. poglavlju Otkrivenja. Kada sam prije razmišljala o četiri živa bića koja su oko Božjeg prijestolja i stalno ponavljaju istu riječ, pomislila bih: »Kako dosadno!«

Više to ne mislim. Razmišljam o tome što su sve vidjeli svojim mnogobrojnim očima (r. 8). Zamišljam si pogled koji imaju s mjesta oko Božjeg prijestolja (r. 6). Mislim o tome kako su zadivljeni Božjim mudrim i ljubavlju ispunjenim odnosom prema zemljanima koji su se odmetnuli od Njega. Tada se pitam postoji li bolji odgovor? Što još reći osim: »Svet, svet, svet!«

Je li dosadno stalno ponavljati iste riječi? Nije kada ste u prisutnosti onoga koga volite. Nije kada radite upravo ono za što ste stvoreni. Poput četiriju bića, mi smo stvoreni da slavimo Boga. Naš život nikad neće biti dosadan ako smo usredotočeni na Njega i ako ispunjavamo tu svrhu.

– Julie Ackerman Link

Srce ugođeno s Bogom ne može drugo nego slaviti Ga.