Kadar i dostupan

Pročitajte: Psalam 46

1 Upravitelju pjevačkoga zbora. Korahovih sinova.
Po napjevu Djevice. Pjesma.
2 Bog nam je utočište i zaštita,
najvjerniji pomoćnik u nevoljama.
3 Zato neka nas ne hvata strah ni kad se zemlja potresa
ni kad se gore ruše u srce mora,
4 ni kad buče i bjesne njegove vode,
ni kad se tresu gore od njegove sile.

5 Rijeka i pritoci njeni vesele grad Božji,
svetište, stan Višnjega.
6 Bog prebiva u njemu, ne će se poljuljati;
pomoći će mu Bog u osvit zore.
7 Pobunili se narodi, zaljuljala se kraljevstva.
On zagrmi svojim glasom i zadrhta zemlja.
8 Gospod nad vojskama je s nama,
utočište nam je Bog Jakovljev!

9 Dođite i vidite Gospodnja djela
koji silne stvari učini na zemlji.
10 Prekida ratove do na kraj zemlje,
lomi lukove, prelama koplja, sažiže kola u ognju.
11 Prestanite i spoznajte da sam ja Bog!
Slavit će me među narodima,
uzvisivati na zemlji.
12 Gospod nad vojskama je s nama,
utočište nam je Bog Jakovljev!

Bog nam je utočište i zaštita, najvjerniji pomoćnik u nevoljama.

Psalam 46:2

MOJ suprug je bio na poslu kad sam primila vijest da je mojoj mami otkriven karcinom. Ostavila sam mu poruku i nastavila zvati prijatelje i obitelj. Nitko nije bio dostupan. Pokrila sam lice drhtavim rukama. »Pomozi mi, Bože«, ridala sam. Sigurnost da je Bog sa mnom tješila me u trenucima kada sam se osjećala potpuno samom. Bila sam zahvalna Bogu kad je moj suprug došao kući, a uslijedila je i podrška prijatelja i obitelji. Ipak, umirujuća Božja prisutnost koju sam osjetila u tim prvim satima tugovanja u samoći potvrdila je da je Bog uvijek dostupan gdje god i kad god Ga trebam.

U Psalmu 46. čitamo da je Bog naša zaštita, snaga i najvjerniji zaštitnik (r. 2). Kad nam se čini da smo okruženi kaosom i da se sve što smo smatrali čvrstim ruši, ne moramo se bojati (r. r. 3,4). Bog ostaje postojan (r. r. 5-8). Njegova je snaga očita i djelotvorna (r. r. 9,10). Naš Branitelj uvjerava nas u svoj nepromjenjivi karakter (r. 11). »Gospod nad vojskama je s nama, utočište nam je Bog Jakovljev!« (r. 12)

Bog nas je stvorio da se molimo jedni za druge, podupiremo i ohrabrujemo. Uvjerava nas također da je On uvijek dostupan. Kada ga zovemo, budimo sigurni da će održati obećanje i pomoći nam. Utješit će nas kroz svoj narod i svojom osobnom prisutnošću.

– Xochitl Dixon

Kad trebamo pomoć, Bog je uvijek dostupan.