Iskoristiti priliku

Pročitajte: Poslanica Kološanima 4:2-6

2 Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem! 3 Molite ujedno i za nas da nam Bog otvori vrata za propovijedanje Kristova otajstva zbog kojega sam u zatvoru, 4 da ga navješćujem kako trebam govoriti! 5 Mudro živite prema onima koji su vani, koristeći se dobrom prigodom! 6 Vaša riječ neka je svagda ljubazna, začinjena solju, da znate odgovarati svakome kako treba!

Mudro živite prema onima koji su vani, koristeći se dobrom prigodom!

Kološanima 4:5

POPUT većine ljudi, ne krećem se dovoljno. Zato sam nedavno nabavio nešto što će me poticati da to promijenim: napravu koja broji korake, podometar. Vrlo je jednostavan. Ali nevjerojatno koliko pozitivno djeluje na moju motivaciju. Umjesto da gunđam kad moram ustati s kauča, vidim to kao priliku da napravim još nekoliko koraka. Banalne zadaće, npr. donijeti nekome od moje djece čašu vode, postaju prilike da postignem viši cilj. U tom je smislu pedometar promijenio moj način razmišljanja i moju motivaciju. Sada nastojim napraviti dodatne korake kada god je to moguće.

Pitam se nije li naš kršćanski život barem malo nalik tome. Postoje prilike da volimo, služimo i družimo se s ljudima svakoga dana, o čemu Pavao piše u Kološanima 4:5. No jesmo li uvijek svjesni tih trenutaka? Obraćam li pozornost na prilike da ohrabrim nekoga u naizgled običnom susretu? Bog djeluje u životu svake osobe koju susrećem, od moje obitelji do suradnika i zaposlenika u samoposluživanju. Svaki susret nudi priliku da obratite pozornost na ono što Bog možda čini – čak i ako je to nešto što vam izgleda »malo«, kao kada ljubazno pitate konobaricu u restoranu kako je.

Tko zna kako Bog može djelovati i tim trenucima ako smo spremni na prilike koje nam šalje.

– Adam Holz

Iskoristite svaku priliku da nekome služite.