Prijatelji?

Pročitajte: Izaija 11:1-10

1 Ali će izići mladica iz Jišajeva izdanka;
izdanak izlazi iz njegova korijena.
2 Na njemu će počivati Gospodnji duh:
duh mudrosti i razuma,
duh savjeta i jakosti,
duh znanja i straha Gospodnjega.
3 Strah Gospodnji mu se sviđa.
Ne će suditi po onome što vidi,
niti će odlučivati po onome što čuje.

4 Ne, sudi u pravednosti malenima,
po pravici prosuđuje siromahe u zemlji.
Udara silnike bičem svojih riječi.
Dahom usana umori bezbožnika.
5 Pravednost je pojas njegovih bedara
i vjernost je pojas njegovih bokova.

6 Tada će vuk boraviti s janjetom,
ris će ležati s jaretom,
tele, lav i ovca bit će zajedno.
Malen dječak može ih voditi.
7 Krava i medvjedica zajedno će pasti.
Njihovi mladi zajedno će ležati.
I lav će jesti slamu kao tele.
8 Nejače će se igrati nad gujinom rupom.
U rupu zmije zavlačit će dijete ruku,
dijete odbijeno od prsiju.
9 Ne će se činiti ništa zlo,
nikakva nepravda na cijeloj mojoj svetoj gori.
Jer je zemlja puna Gospodnjega spoznanja,
kao što vode pokrivaju morsko dno.

10 U onaj dan izdanak iz Jišajeva korijena stoji kao zastava naroda: neznabošci ga potražuju i njegovo počivalište bit će slavno.

Tada će vuk boraviti s janjetom, ris će ležati s jaretom, tele, lav i ovca bit će zajedno.

Izaija 11:6

MOJI Facebook-prijatelji na svoje stranice često stavljaju simpatične videosnimke neobičnih prijateljstava između životinja, npr. šteneta i svinje, jelena i mačke ili ženke orangutana koja se brine o nekoliko malih tigrova.

Kad gledam ta dirljiva i neobična prijateljstva, sjetim se opisa edenskoga vrta. Tamo su Adam i Eva živjeli u skladu s Bogom i jedno s drugim. I zato što im je Bog dao biljke za jelo, vjerujem da su čak i životinje međusobno živjele u miru (Postanak 1:30). Ali ta je idilična slika poremećena kada su Adam i Eva zgriješili (3:21-23). Sada i između ljudi i između životinja vidimo stalnu borbu i sukob.

No jednoga dana, uvjerava nas prorok Izaija: »Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti« (11:6, K. S.). Mnogi smatraju da će se to dogoditi kada Isus dođe ponovno kao vladar. Kada se On vrati više neće biti podjela »i više ne će biti smrti… ni boli ne će više biti jer prvo prođe« (Otkrivenje 21:4). Na toj obnovljenoj zemlji, sve stvorenje će biti vraćeno u prvobitni sklad i ljudi svakoga plemena, naroda i jezika će se udružiti i zajedno će štovati Boga (7:9,10; 22:1-5).

A do tada, Bog nam može pomoći obnoviti narušene odnose i izgraditi nova, neobična prijateljstva.

– Alyson Kieda

Jednoga dana Bog će svijetu vratiti savršeni sklad.