Crta razgraničenja

Pročitajte: Djela apostolska 6:1-7

1 A u one dane, kad je narastao broj učenika, mrmljahu Grci na Hebreje što su njihove udovice zapostavljene kod dijeljenja hrane svaki dan. 2 Tada dvanaestorica dozvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi zanemarujemo Božju riječ i da služimo kod stola. 3 Izaberite dakle, braćo, među sobom sedam čestitih muževa, punih Duha Svetoga i mudrosti! Njih ćemo postaviti nad tim poslom. 4 A mi ćemo se posvetiti molitvi i službi propovijedanja.« 5 I svidje se taj prijedlog cijeloj skupštini. I izabraše Stjepana, čovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prohora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, prozelita iz Antiohije. 6 Njih postaviše pred apostole, i oni, moleći se, položiše ruke na njih.
7 I riječ je Božja rasla, i broj se učenika vrlo množio u Jeruzalemu, i veliko je mnoštvo svećenika pristajalo uz vjeru.

Njih postaviše pred apostole, i oni, moleći se, položiše ruke na njih. I riječ je Božja rasla.

Djela ap. 6:6,7

PRILJEV brojnih izbjeglica u našu zemlju doveo je do rasta lokalnih crkava, što može postati problemom. Članovi crkve moraju naučiti prihvatiti došljake, a oni se moraju prilagoditi novoj kulturi, novom jeziku i različitom načinu štovanja. Sve te promjene mogu dovesti do neugodnih situacija.

Nerazumijevanje i neslaganje javlja se svugdje gdje ima ljudi. Crkva nije iznimka. Ako nesuglasice ne rješavamo na zdrav način, one mogu prouzročiti podjele.

Prva crkva u Jeruzalemu rasla je kada je izbio spor koji ju je podijelio na dvije skupine. Židovi koji su govorili grčki (Helenisti) žalili su se na Židove koji su govorili armenski. Njihove udovice bile su »zapostavljene kod dijeljenja hrane« (r. 1). Zato su apostoli rekli: »Izaberite dakle, braćo, među sobom sedam čestitih muževa, punih Duha Svetoga« (r. 3). Svi odreda imali su grčka imena (r. 5). Drugim riječima, bili su Helenisti, članovi zapostavljene skupine. Apostoli su se molili nad njima i crkva je napredovala (r. r. 6,7). Rast donosi probleme, djelomice zato što prelazi tradicijske granice. No zatražimo li vodstvo Duha Svetoga, pronaći ćemo domišljata rješenja i problemi mogu postati prilike za još veći rast.

– Tim Gustafson

Okupiti se znači početak; ostati zajedno znači napredak; raditi zajedno znači uspjeh.