Voljeti sve

Pročitajte: Levitski zak. 19:33,34

33 Ako stranac boravi u zemlji kod vas, ne smijete ga ugnjetavati. 34 Kao domaći iz vlastite sredine vaše neka vam bude stranac koji živi kod vas! Ljubite ga kao sebe same! Jer sami ste bili stranci u egipatskoj zemlji. Ja sam Gospodin, Bog vaš.

Kao domaći iz vlastite sredine vaše neka vam bude stranac koji živi kod vas! Ljubite ga kao sebe same!

Levitski zak. 19:34

MOJA je crkva okružena livadama – što je rijetkost na otoku Singapuru (dugačkom 40 i širokom 25 kilometra). Prije nekog vremena stranci koji su došli raditi u moju zemlju počeli su dolaziti na izlete na crkveno zemljište.

To je izazvalo različite reakcije članova crkve. Neki su se bojali nereda koji će mnoštvo ljudi ostaviti za sobom. Drugi su u tome vidjeli priliku da pruže gostoprimstvo skupini stranaca – a da se ne moraju maknuti s crkvenog zemljište!

Izraelci su se vjerojatno morali nositi sa sličnim problemima. Nakon što su se naselili u novu zemlju, morali su se suočiti s time kako se odnositi prema drugim narodima. Ali Bog im je izričito zapovijedio da se prema strancima odnose kao prema vlastitom narodu (r. 34). Mnogi Njegovi zakoni posebno spominju strance: nisu smjeli prema njima biti neljubazni niti ih zlostavljati; trebali su ih voljeti i pomagati im (Izlazak 23:9; Ponovljeni zak. 10:19). Mnogo stoljeća poslije, Isus će nama zapovijediti da činimo to isto – da ljubimo »svoga bližnjega kao samoga sebe!« (Marko 12:31)

Božje srce u nama pomaže nam voljeti druge kao sebe, ako imamo na umu da smo i mi došljaci, prolaznici na ovoj zemlji. Pa ipak Bog nas voli i odnosi se prema nama kao prema svojoj djeci.

– Leslie Koh

Kada prihvatimo Božju ljubav, moći ćemo voljeti druge.