Biti na pravome mjestu

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 20:30-34

30 Tada se razgnjevi Šaul na Jonatana i reče mu: »Ti izrode i nepokorni čovječe! Znam dobro da letiš za Jišajevim sinom, na porugu i sramotu svoju i svoje majke. 31 Jer dokle živi na zemlji sin Jišajev, ne ćeš se utvrditi ni ti ni tvoje kraljevstvo. Odmah pošalji tamo i dovedi ga k meni; jer je on dijete smrti!«
32 A Jonatan odgovori svom ocu Šaulu: »Zašto da umre? Što je skrivio?«
33 Tada Šaul zavitla sulicu na nj, da ga probode. I upozna Jonatan da je njegov otac naumio ubiti Davida. 34 Sav gnjevan ustade Jonatan od stola. Drugog dana mjeseca mlađaka nije jeo ništa; jer je tugovao za Davidom, kad ga je njegov otac bio izgrdio.

Neka onda ima Jonatan savez s Davidovom kućom, a Gospodin neka se osveti Davidovim neprijateljima.

1 Samuelova 20:16

»KOROV je svaka biljka koja raste gdje ne želiš« rekao je moj otac, pružajući mi motiku. Htio sam ostaviti stabljiku kukuruza koja je »dobrovoljno« niknula na gredici graška. Ali je tata, koji je odrastao na farmi, rekao da ju iskopam. Taj usamljeni kukuruz bi samo zaklanjao sunce i uzimao hranu.

Ljudi nisu biljke – imamo razum i Bog nam je dao slobodnu volju. Ali ponekad pokušavamo rasti tamo gdje to Bog ne želi. Sin kralja Šaula, princ-ratnik Jonatan, to je mogao učiniti. S pravom je mogao očekivati da bude Kraljevima No vidio je Božji blagoslov nad Davidom i prepoznao je zavist i ponos svoga oca (1 Samuelova 18:12-15). I umjesto da žudi za prijestoljem koje nikada neće biti njegovo, Jonatan je postao Davidov najbolji prijatelj, čak mu je i spasio život (19:1-6; 20:1-4). Neki bi rekli da se Jonatan odrekao previše toga. Po čemu bismo mi htjeli biti zapamćeni? Kao ambiciozni Šaul, koji je želio ostati kralj i izgubio? Ili kao Jonatan, koji je zaštitio život čovjeka koji će postati uvaženi Isusov predak?

Božji plan je uvijek bolji od našega. Možemo se boriti protiv toga i nalikovati korovu. Ili ćemo prihvatiti Njegov put i postati rodne biljke u Njegovu vrtu. Odluku moramo mi donijeti.

– Tim Gustafson

Bog nas poziva da zajedno s Njime donosimo Evanđelje svijetu u kojem živimo.