Osloboditi se straha

Pročitajte: Evanđelje po Marku 6:45-53

45 Isus odmah prisili svoje učenike da uđu u lađicu i da idu naprijed na drugu obalu prema Betsaidi, dok on otpusti narod. 46 Kad je otpustio narod, uziđe na goru da se pomoli. 47 Bilo je već uvečer. Lađica se je nalazila nasred mora, a on sam na zemlji. 48 Tada vidje gdje se muče veslajući, jer su imali protivan vjetar. Oko četvrte noćne ure dođe Isus k njima po moru i htio ih je mimoići. 49 Kad ga oni tako vidješe gdje ide po moru, pomisliše da je sablast pa stanu vikati, 50 jer ga svi vidješe i preplašiše se. A on odmah progovori s njima i reče: »Budite hrabri! Ja sam, ne bojte se!« 51 I uđe k njima u lađicu, i utiša vjetar. Tada su oni bili posve izvan sebe od čuđenja. 52 Još naime nisu shvatili ono o kruhovima jer im je srce bilo otvrdnulo.
53 Prijeđoše prijeko na zemlju i dođoše u Genezaret. Ondje pristadoše.

»Budite hrabri! Ja sam, ne bojte se!«

Marko 6:50

NAŠE tijelo reagira na osjećaje opasnosti i straha. Težina u želucu i srce koje ubrzano lupa dok ostajemo bez daha, znak su tjeskobe. Naše tijelo nas sprječava da ignoriramo te osjećaja uznemirenosti i tjeskobe.

Učenici su doživjeli veliki strah one noć nakon što je Isus na čudesan način nahranio pet tisuća ljudi. Isus ih je poslao da krenu u Betsidu kako bi ostao sam i molio se. Tijekom noći, dok su veslali protiv vjetra, odjednom su ugledali Njega kako hoda po vodi. Mislili su da je duh i jako su se preplašili (r. r. 49,50).

Ali Isus ih je umirio. Rekao im je da se ne boje i da se ohrabre. Kad je ušao u njihovu lađicu, vjetar se utišao i sigurno su pristali uz obalu. Pretpostavljam da je njihov strah prestao kada su primili mir koji im je On dao.

Kada ostanete bez daha zbog tjeskobe, možete biti spokojni u Isusovoj snazi. Bilo da će smiriti oluje u vašem životu ili vam dati snagu da se s njima suočite, dat će vam mir »koji nadilazi svaki um, čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu« (Filipljanima 4:7). I dok vas oslobađa vaših strahova, vaš duh i vaše tijelo mogu se vratiti u stanje spokoja.

– Amy Boucher Pye

Kad mir poput rijeke me okružuje, kad udari bura i grom,

u dobru i zlu ću se radovati, dobro mi je u Gospodu mom.

Bog nas oslobađa straha.