Dragocjeni Bogu

Pročitajte: Knjiga Postanka 1:26-31

26 Tada reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku i priliku! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim* i nad svim što gmiže po zemlji!«
27 Tako Bog stvori čovjeka na sliku svoju.
Stvori ga na sliku Božju.
Stvori ih kao muža i ženu.
28 I Bog ih blagoslovi. Tada im Bog zapovjedi: »Rađajte se i množite se! Napučite zemlju i sebi je podvrgnite! Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem što se miče na zemlji!« 29 Bog nastavi: »Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu! 30 Sve zeleno bilje dajem za hranu svim zvijerima zemaljskim, svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i ima u sebi život.« I tako se dogodi. 31 Kad vidje Bog sve što je bio učinio, nađe to za veoma dobro. I nasta večer, i nasta jutro: šesti dan.

Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi trebamo ljubiti jedni druge.

1 Ivanova 4:11

IME mu je bilo David, ali većina ga je samo zvala »ulični svirač«. David je bio neuredan, stariji muškarac koji je na popularnim mjestima u našem gradu neobičnom vještinom svirao violinu. U zamjenu za njegovu glazbu, prolaznici su ponekad stavili dolar u otvorenu kutiju za violinu koja se nalazila na pločniku. David bi se nasmiješio i kimnuo glavom u znak zahvalnosti ne prestajući svirati.

Kada je David nedavno umro, a njegova osmrtnica objavljena u lokalnim novinama, pokazalo se da je govorio nekoliko jezika, diplomirao na prestižnom sveučilištu i čak je prije mnogo godine bio kandidat za Senat. Neki su bili iznenađeni tim njegovim postignućima, jer su ga procjenjivali samo na temelju izgleda.

U Bibliji piše: »Bog stvori čovjeka na sliku svoju« (Postanak 1:27). To otkriva urođenu vrijednost u svakome od nas, bez obzira na to kako izgledamo, što smo postigli ili što drugi mislili o nama. Čak i kada smo u svojoj grješnosti odlučili odbaciti Boga, bili smo Mu toliko dragocjeni da je poslao svoga jedinorođenog Sina da nam pokaže put spasenja i omogući vječnost s Njime. Bog nas ljubi i dragocjeni su Mu svi koji nas okružuju. Iskažimo Mu ljubav tako što ćemo tu ljubav podijeliti s drugima.

– James Banks

Božju ljubav treba dijeliti.