Podigni me na liticu

Pročitajte: Psalam 61

2 Bože, usliši moj vapaj!
Čuj moju molitvu!
3 S kraja zemlje vičem k tebi klonulim srcem.
Izvedi me ti na stijenu što mi je odveć visoka!
4 Jer si ti moje utočište,
čvrsta kula pred neprijateljem!

5 Želio bih u tvojem šatoru prebivati uvijek,
zaklanjati se pod krovom tvojih krila!
6 Jer ti si, Bože, uslišio moje vapaje
i dao mi baštinu onih koji se boje tvoga imena.

7 Dodaj dane kraljevim danima!
Njegove godine produlji od koljena na koljeno!
8 Neka stoluje dovijeka pred Bogom!
Zapovjedi dobroti i vjernosti neka ga čuvaju!
9 Tada ću zauvijek pjevati tvome imenu
i svoje zavjete dan za danom vršiti.

S kraja zemlje vičem k Tebi klonulim srcem. Izvedi me Ti na stijenu što mi je odveć visoka!

Psalam 61:3

DOK sam kupovala ovlaživač zraka, primijetila sam stariju ženu kako hoda naprijed-natrag duž polica. Pitajući se kupuje li i ona ovlaživač, pomaknula sam se u stranu da joj omogućim da dođe bliže. Ubrzo smo razgovarale o virusnoj prehladi u našem gradu zbog koje i dalje kašlje i ima glavobolju.

Nakon nekoliko minuta započela je žučljivo iznositi svoju teoriju o podrijetlu virusa. Slušala sam, ne znajući što da učinim. Uskoro je napustila trgovinu, još uvijek ljutita i frustrirana. Iako je iskazala svoju ogorčenost, nisam mogla učiniti ništa da uklonim tu bol.

David, drugi izraelski kralj, pisao je psalme kako bi Bogu izrekao svoj bijes i nezadovoljstvo. Ali David je znao da Bog ne samo da sluša nego može nešto učiniti s njegovom boli. U 61. psalmu on piše: »S kraja zemlje vapijem k Tebi, jer mi srce klonu. Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati« (r. 3, K. S). Bog je »stijena« ili »litica« na kojoj je David tražio utočište.

Kada patimo ili susretnemo nekoga tko pati, dobro je slijediti Davidov primjer. Možemo krenuti prema »stijeni« ili »litici« ili nekoga odvesti tamo. Voljela bih da sam spomenula Boga ženi u trgovini. Iako Bog ne može oduzeti svu našu bol, možemo se odmoriti u miru koji On pruža i sigurnosti da on čuje naš vapaj.

– Linda Washington

Odmorite se na Stijeni.