Razotkriva da bi iscijelio

Pročitajte: Psalam 25:1-11

K tebi, Gospode, uzdižem svoju dušu!
2 Bože moj, u tebe se uzdam!
Ne daj da se ikada osramotim!
Ne daj da se nada mnom raduju moji neprijatelji!
3 Samo tko se u te ufa, ne će se osramotiti;
postidjet će se koji te olako iznevjere.

4 Gospode, pokaži mi svoje putove!
Uči me svojim stazama!
5 Uputi me u svoju istinu
i pouči me jer si ti Bog moga spasenja.
U tebe se uzdam svaki dan.
6 Gospode, sjeti se svoga milosrđa
i svoje dobrote jer one su od davnine.
7 A grijeha moje mladosti i mojih opačina nemoj se sjećati!
Spomeni me se po svojoj milosti
zbog svoje dobrote, Gospode!

8 Gospod je dobrostiv i pravedan.
Zato pokazuje put grješnicima.
9 Ponizne vodi u pravdi,
skromne uči svojim putovima.
10 Sve su Gospodnje staze samo dobrota i vjernost
za onoga koji obdržava njegov savez i njegove zapovijedi.
11 Zbog svojega imena, Gospode,
oprosti moju krivnju makar bila velika!

Gospode, pokaži mi svoje putove! Uči me svojim stazama!

Psalam 25:4

KAO dječak gledao sam kako moj otac ore polja koja nikada nisu bila obrađivana. Kada je prolazio prvi put, plug je na površinu izbacivao veliko kamenje, a otac bi ga bacao ustranu. Poljem bi prošao nekoliko puta kako bi uklonio sve kamenje i usitnio zemlju. Svakim prolaskom plug je na površinu izbacivao manje kamenje i on ga je bacao ustranu.

Duhovni rast tomu je nalik. Kada postanemo vjernici, otkrit će se ‘veliki’ grijesi. Priznajemo ih Bogu i prihvaćamo Njegovo oproštenje. No, kako godine prolaze i Božja riječ ulazi u najskrovitije dijelove našega bića, Duh Sveti će na površinu iznijeti i grijehe koje smo smatrali sitnicama – naizgled nevažne prijestupe vidimo kao ružne, štetne stavove i postupke. To može biti ponos, samosažalijevanje, prigovaranje, lijenost, mogu biti predrasude, ljutnja, ugađanje sebi. Bog otkriva svaki grijeh kako bi ga odstranio. Razotkriva kako bi iscijelio. Kada se otkriju štetni skriveni stavovi, možemo se moliti kao što je učinio David: »Zbog svojega imena, Gospode, oprosti moju krivnju makar bila velika!« (r. 11) Razotkrivanje, iako bolno, dobro je za dušu. To je jedan od načina na koji On »pokazuje put grješnicima. Ponizne vodi u pravdi, skromne uči svojim putovima« (r. r. 8, 9).

– David H. Roper

Isus nas uzima kakvi jesmo i čini nas onakvima kakvi trebamo biti.