Usredotočeni na čudesa

Pročitajte: Job 38:1-18

1 Tada odgovori Gospodin Jobu iz vihora i reče:*
2 Tko je to što zamračuje Božji naum
bezumnim govorima?
3 Ustani! Opaši svoja bedra kao junak!
Ja ću te pitati; ti mi kazuj znanje!
4 Gdje si ti bio kad ja sagradih zemlju?
Kazuj ako si razuman!
5 Tko joj je odredio mjere, ako znaš,
tko je rastegao uže preko nje?
6 Na čemu su njezini stupovi uglavljeni?
Tko joj je stavio ugaoni kamen,
7 dok su klicale jutarnje zvijezde,
dok su kliktali anđeli?
8 Tko je vratima zatvorio more
kad bučeći prodre iz majčina krila?
9 Kad mu dadoh oblake za odjeću,
tamne oblake za pelenice?
10 Kad mu udarih svoje granice
i stavih mu prijevornice i vrata,
11 rekoh: dovle dolaziš, ne dalje!
Ovdje se lomi prkos tvojih valova!
12 Jesi li ikad, otkako živiš, zapovjedio jutru,
pokazao zori njezino mjesto?
13 I jesi li uhvatio zemlju za skute,
da se stresu s nje bezbožnici,
14 da se napravi kao vosak pod pečatom,
da se oboji kao haljina?
15 Da bezbožnicima iščezne njihova svjetlost,
i ruka već podignuta da se slomi?
16 Jesi li ikad prodro do vrela mora
i jesi li hodio po dnu morskom?
17 Jesu li se pred tobom otvorila vrata svijeta mrtvih
i jesi li vidio vrata u noć smrti?
18 Jesi li pregledao daljine zemlje?
Kaži ako sve to znaš!

Jer je od Njega i po Njemu i u Njemu sve.

Rimljanima 11:36

NEKI od nas skloni smo pogledati svijet i vidjeti samo ono što je loše. DeWitt Jones je fotograf časopisa National Geographic koji se služi svojim zvanjem kako bi pokazao i veličao sve što je dobro i lijepo u svijetu. On čeka i gleda sve dok zraka svjetlosti ili kut gledanja odjednom ne otkriju čudesan svijet koji je bio tamo cijelo vrijeme. Svojom kamerom otkriva ljepotu u svakidašnjim licima ljudi i prirode.

Ako je itko imao razlog da se usredotoči na sve što je nepravedno i loše u svijetu, bio je to Job. Nakon što je izgubio sve što ga je činilo sretnim, i njegovi su ga prijatelji počeli optuživati. Rekli su da ga Bog kažnjava zbog nepriznatih grijeha. Kad je Job zavapio Bogu za pomoć, On je šutio. Naposljetku, usred kaosa i vihora, Bog je zatražio od Joba da razmisli o čudesima prirode koji odražavaju mudrost i snagu mnogo veću od naše. Pitao ga je: »Gdje si ti bio kad Ja sagradih zemlju? Kazuj ako si razuman! Tko joj je odredio mjere« (r. r. 4,5).

Pita li sada to i nas? Što je s nečim tako običnim kao što su pas, mačka, list koji treperi na vjetru ili vlat trave? Može li zraka svjetlosti ili promjena kuta gledanja otkriti – usprkos našoj boli – um i srce Stvoritelja koji je bio s nama i za nas sve vrijeme?

– Mart DeHaan

U prirodi postoje čudesa koja nikada ne prestaju.