Pisma kući

Pročitajte: Nehemija 8:5-12

5 Ezra otvori knjigu pred očima svega naroda; jer je bio iznad svega naroda. Kad ju je bio otvorio, ustade sav narod. 6 I Ezra reče molitvu hvale u čast Gospodinu, Bogu velikomu. Sav narod odgovori: »Amen, amen!« I podigoše svoje ruke, prignuše se tada i pokloniše se Gospodinu licem do zemlje. 7 Leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabtaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavali su narodu Zakon, a narod je stajao na svom mjestu. 8 Čitali su iz knjige Božjega zakona dio po dio i objašnjavali smisao, tako da su razumjeli što se čitalo.
9 Potom Nehemija – to jest namjesnik – i Ezra, svećenik i književnik, i leviti koji su poučavali narod rekoše svemu narodu: »Ovaj je dan svet Gospodinu, vašemu Bogu. Ne tugujte i ne plačite!« Sav je narod naime bio udario u plač kad je saslušao sadržaj Zakona. 10 Tada im reče Nehemija: »Idite, uzmite sebi dobro jelo i dobro piće i pošaljite jedan dio i onima koji ne mogu sebi ništa zgotoviti! Jer je ovaj dan svet našemu Gospodinu. Ne tugujte jer je radost u Gospodinu vaša jakost!« 11 Tako su leviti umirivali sav narod, a govorili su: »Budite mirni, ovaj je dan svet! Ne tugujte!« 12 I ode sav narod da jede i pije, da pošalje dijelove i da proslavi veliki dan radosti. Jer su prihvatili ono što im se bilo kazalo.

Čitali su iz knjige Božjega zakona dio po dio i objašnjavali smisao, tako da su razumjeli što se čitalo.

Nehemija 8:8

DALEKO od doma američki novaci koji su se pripremali za odlazak na ratište tijekom Drugoga svjetskog rata u pismima obitelji šalama su nastojali umanjiti teškoće s kojima su se suočavali. Jedan je mladić ovako opisao cijepljenje: »Dva bolničara trče za nama s harpunima. Kada nas uhvate pritisnu nas na pod i svaki zabije jedan u svaku ruku.«

No jedan je vojnik shvatio da to nije rješenje. Tada je dobio Bibliju. »Jako mi se sviđa i čitam ju svake večeri«, napisao je. »Nisam znao da toliko toga mogu naučiti iz nje.«

Davno, Židovi su se vratili kući nakon 70 godina izgnanstva u Babilonu i ustanovili da su njihovi problemi došli s njima. Dok su se trudili obnoviti jeruzalemske zidine, bili su suočeni s protivljenjem neprijatelja, glađu i vlastitim grijehom. Usred tih nevolja okrenuli su se Božjoj riječi. Bili su iznenađeni onime što su saznali. Kad su svećenici čitali iz knjige Božjega zakona, ljudi su plakali (r. 9). No pronašli su i utjehu. Namjesnik Nehemija im je rekao: »Ne tugujte jer je radost u Gospodinu vaša jakost!« (r. 10)

Ne moramo čekati nevolje da bi nam Bog progovorio. U Bibliji upoznajemo Njegovu narav, Njegovo opraštanje i Njegovu utjehu. Dok ju čitamo, bit ćemo iznenađeni onime što će nam Duh Sveti otkriti na njezinim stranicama.

– Tim Gustafson

Biblija nam otkriva kakvi smo i da nas Bog jako voli.