Snaga primjera

Pročitajte: Druga poslanica Timoteju 3:10-17

10 A ti si se ugledao u moj nauk, življenje, namjeru, vjeru, strpljivost, ljubav, postojanost, 11 progonstva, stradanja koja sam doživio u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva sam progonstva podnio, i od sviju me izbavio Gospodin! 12 A i svi koji hoće pobožno živjeti u Isusu Kristu trpjet će progonstvo. 13 Zli ljudi i varalice napredovat će na gore, varajući druge i sebe. 14 Ali ti stoj u onome što si naučio i o čemu si se uvjerio, znajući od kojih si naučio, 15 jer od djetinjstva znaš Sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri, koja je u Kristu Isusu. 16 Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, 17 da Božji čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo.

Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi.

2 Timoteju 3:16

MOJI pokušaji da obavim neke kućanske popravke obično završe tako da platim majstoru da popravi štetu koju sam napravio rješavajući prvotni problem. No nedavno sam uspješno popravio kućanski aparat gledajući video putem YouTubea na kojemu osoba, korak po korak, pokazuje kako se to radi.

Pavao je bio snažan primjer svojemu mladom štićeniku Timoteju koji je putovao s njim i gledao ga na djelu. Iz zatvora u Rimu Pavao je napisao: »A ti si se ugledao u moj nauk, življenje, namjeru, vjeru, strpljivost, ljubav postojanost, progonstva, stradanja« (r. r. 10,11). Osim toga potiče Timoteja: »Ali ti stoj u onome što si naučio i o čemu si se uvjerio, znajući od kojih si naučio, jer od djetinjstva znaš Sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu« (r. r. 14,15). Pavlov je život pokazao koliko je bitno graditi život na Božjoj riječi. Podsjetio je Timoteja da je Biblija moćan, Bogom dani izvor koji trebamo naučavati i pokazati onima koji žele biti Kristovi sljedbenici.

Dok zahvaljujemo Bogu za ljude koji su nama pomogli rasti u vjeri, pozvani smo slijediti njihov primjer življenja istine dok podučavamo i ohrabrujemo druge.

To je snaga primjera.

– David C. McCasland

Pozvani smo živjeti Božju riječ.