Gledajte i šutite

Pročitajte: Evanđelje po Luki 23:44-49

44 Bilo je oko šeste ure kad na svu zemlju pade tama koja potraja do devete ure. 45 Sunce pomrča, i hramska se zavjesa razdera na dvoje. 46 Tada povika Isus iza glasa: »Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh!« To reče i izdahnu.
47 Kad vidje satnik što se dogodi, stade slaviti Boga i reče: »Zaista, ovaj je čovjek bio pravedan!« 48 Sav narod koji je pribivao ovome prizoru i vidio što se zbilo, udarao se u prsa i vraćao se kući. 49 Svi njegovi znanci i žene koje su išle za njim iz Galileje stajali su na nekoj udaljenosti i to gledali.

Vi svi koji prolazite putem, pogledajte i vidite ima li boli kakva je moja?

Tužaljke 1:12

U pjesmi Look at Him (Pogledajte Ga) meksički skladatelj Rubén Sotelo opisuje Isusa na križu. Poziva nas da pogledamo Isusa i šutimo, jer stvarno nemao što reći pred ljubavlju koju je Isusa pokazao na križu. Vjerom možemo zamisliti prizor opisan u Evanđeljima. Možemo zamisliti križ i krv, čavle i bol.

Kad je Isus izdahnuo, »sav narod koji je pribivao ovome prizoru… udarao se u prsa i vraćao se kući« (Luka 23:48). Drugi su stajali »na nekoj udaljenosti i to gledali« (r. 49). Gledali su i šutjeli. Samo je jedan od njih progovorio, satnik: »Zaista ovaj je čovjek bio pravedan!« (r. 47) rekao je.

O toj velikoj ljubavi napisane su brojne pjesme. Mnogo godina prije toga Jeremija je pisao o boli nakon razorenja Jeruzalema. »Svi vi što putem prolazite, pogledajte i vidite ima li boli kakva je bol kojom sam ja pogođen?« (Tužaljke 1:12, K. S.) Mislio je da nema veće boli od Jeruzalemove. No je li ikada postojala patnja nalik Isusovoj?

Svi mi prolazimo putem prema križu. Hoćemo li pogledati i vidjeti Njegovu ljubav? Ovoga Uskrsa, kada riječi i pjesme ne budu dovoljne da izraze našu zahvalnost i opišu Božju ljubav, uzmimo trenutak i razmislimo o Isusovoj smrti i u tišini svojega srca, šaptom Mu izrecimo svoje najdublje štovanje.

– Keila Ochoa

Pogledajte križ i veličajte Boga.