Via Dolorosa

Pročitajte: Poslanica Hebrejima 10:1-10

1 Kao što Zakon posjeduje samo sjenu budućih dobara, a ne bitni lik stvari, tako ne može nikada usavršiti one koji pristupaju svake godine i prinose neprestano one iste žrtve.2 Zar se žrtva ne bi prestala prinositi kad službenici ne bi osjećali grijeha zato što su se jednom očistili? 3 Međutim, po tim žrtvama svake godine podsjećaju na grijehe. 4 Jer krv junaca i jaraca ne može otkloniti grijehâ. 5 Zato, ulazeći u svijet, govori:»Žrtvu i prinos nisi htio,ali si mi pripravio tijelo.6 Paljenice i okajnicenisu ti bile ugodne.7 Tada rekoh: Evo dolazim!U svitku knjige pisano je za meneda činim tvoju volju, o Bože!«8 Prije kazavši: »Žrtava, prinosnica i paljenica i okajnica za grijehe nisi htio, niti su ti bile ugodne« – koje se po Zakonu prinose – 9 tada reče: »Evo dolazim činiti tvoju volju.« Ukida prvo da uspostavi drugo. 10 U ovoj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jedanput zauvijek.

U ovoj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jedanput zauvijek.

Hebrejima 10:10

TIJEKOM Velikog tjedna sjećamo se posljednjih dana prije Isusova raspeća. Put kojim je Isus išao na križ vodio je ulicama Jeruzalema i danas je poznat kao Via Dolorosa (Put tuge), nama poznat kao Križni put.

Ali za pisca Poslanice Hebrejima put kojim je Isus išao bio je više od puta tuge. Put trpljenja kojim je Isus dragovoljno otišao na Golgotu »nam je otvorio put novi i živi« kojim možemo doći u Božju prisutnost (r. 20).

Stoljećima su Židovi željeli doći u Božju prisutnost. Prinosili su na žrtvu životinje i nastojali ispunjavati Božji zakon. No Zakon je bio samo sjena »budućih dobara… jer krv junaca i jaraca ne može otkloniti grijehâ« (r. r. 1,4).

Isusov put Via Dolorosom završio je Njegovom smrću i uskrsnućem. Zbog Njegove žrtve možemo biti »posvećeni« ako se pouzdajemo u Njega za oproštenje svojih grijeha.

Čak i onda kada ne možemo savršeno ispuniti Zakon, možemo se približiti Bogu bez straha, sigurni da smo dobrodošli i voljeni (r. r. 10,22).

Kristov put tuge otvorio nam je put do Boga, »put novi i živi zavjesom, to jest svojim tijelom«.

– Amy Peterson

Kristova žrtva je ono za čime je Bog čeznuo i što je zahtijevao naš grijeh.