Snaga u trpljenju

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 2:11-23

11 Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od tjelesnih želja koje vojuju protiv duše. 12 Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.
13 Budite dakle pokorni svakoj ljudskoj uredbi zbog Gospodina: bilo kralju kao vrhovnom poglavaru, 14 bilo namjesnicima kao onima koje on šalje da kazne zločince, a pohvale dobre. 15 Doista je Božja volja da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi. 16 Ponašajte se kao slobodni, ali ne da biste imali slobodu za pokrivalo pakosti, nego kao Božje sluge. 17 Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
18 Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima nego i zlima! 19 Ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi protivštine i trpi nepravde, to je uistinu milost. 20 Jer kakva je slava ako zbog prijestupa podnosite kazne? Ali ako dobro činite i pritom strpljivo trpite, to je Bogu ugodno. 21 Doista, na to ste pozvani, jer je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete za njegovim stopama.
22 »On koji ne učini grijeha
i u čijim se ustima ne nađe prijevara.«
23 Kad su ga vrijeđali, nije uzvraćao uvredama. Nije prijetio dok je trpio, nego se prepustio onome koji ga je nepravedno osudio.

… jer je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete za Njegovim stopama.

1 Petrova 2:21

KADA je osamnaestogodišnji Sammy primio Isusa kao Spasitelja, njegova ga je obitelj odbacila jer su tradicionalno pripadali drugoj vjeroispovijesti. Ali kršćanska zajednica srdačno ga je primila, ohrabrujući ga i pomažući mu da se školuje. Nakon što je njegovo svjedočanstvo objavljeno u jednom časopisu, netrpeljivost se pojačala. No Sammy nije prestao viđati svoju obitelj. Posjećivao ih je kad god je mogao i razgovarao je sa svojim ocem, iako su mu njegova braća i sestre branili da sudjeluje u obiteljskim okupljanjima. Kada se otac razbolio, Sammy im se suprotstavio, posjetio ga je i molio se za njegovo ozdravljenje. Nakon što ga je Bog ozdravio, obitelj je postala ljubaznija prema Sammyju – a neki su članovi njegove obitelji čak bili voljni slušati o Isusu.

Zbog odluke da slijedimo Krista često imamo nevolje. Petar je napisao: »Ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi protivštine i trpi nepravde, to je uistinu milost« (r. 19). Kada smo izloženi neugodnostima ili trpimo zbog svoje vjere, činimo to zato što je Krist trpio za nas, i ostavio nam je primjer da idemo Njegovim stopama. Čak i kad su Ga vrijeđali Isus »nije uzvraćao uvredama. Nije prijetio kad je trpio, nego se prepustio onome koji Ga je nepravedno osudio« (r. 23). Isus je naš uzor. Zamolimo Ga da nam da snage da ustrajemo.

– Lawrence Darmani

Kada trpimo za Isusa, On to prolazi s nama.