Sumljivo podrijetlo

Pročitajte: Knjiga o Sucima 11:1-8,29

1 Jiftah iz Gileada bio je velik junak. Bio je sin jedne bludnice. Gilead je bio Jiftahov otac. 2 Kad Gileadova žena rodi sinove, pa kad odrastoše sinovi te žene, otjeraše Jiftaha i rekoše mu: »Ne možeš biti baštinik u našoj obitelji, jer si sin tuđe žene.« 3 Tada pobježe Jiftah od svoje braće i nastani se u zemlji Tobu. Tamo se okupiše oko Jiftaha ljudi bez imovine i pođoše s njim pljačkati.
4 Tada poslije nekoga vremena Amonovi sinovi zaratiše s Izraelcima 5 te Amonovi sinovi pođoše u boj protiv Izraela, a gileadske starješine odoše da dovedu Jiftaha iz zemlje Toba.
6 Oni zamoliše Jiftaha: »Dođi i budi nam vođa! Mi hoćemo ratovati protiv Amonovih sinova.«
7 A Jiftah odgovori gileadskim starješinama: »Niste li me mrzili i otjerali me iz kuće mojega oca? Zašto sad dolazite k meni kad ste u nevolji?«
8 Gileadske starješine odvratiše Jiftahu: »Zato sad dođosmo opet k tebi. Ako pođeš s nama i budeš ratovao protiv Amonovih sinova, bit ćeš poglavar svim gileadskim građanima.«

29 Tada siđe duh Gospodnji na Jiftaha, i on prođe kroz Gilead i Manaše. Nato pođe u Mispu u Gileadu i od Mispe u Gileadu podiže se protiv Amonovih sinova.

Tada siđe duh Gospodnji na Jiftaha.

Suci 11:29

»OTKUDA ste?« Često postavljamo to pitanje kada želimo nekoga bolje upoznati. No, za mnoge od nas, odgovor je složen. Ponekad ne želimo reći neke pojedinosti.

U Knjizi o Sucima Jiftah možda uopće nije želio odgovoriti na to pitanje. Njegova su ga polubraća otjerala iz rodnoga grada Gileada zbog njegova »sumnjivog« podrijetla. »Ne možeš biti baštinik u našoj obitelji, jer si sin tuđe žene« (r. 2), rekli su mu. U retku prije jasno piše da je bio »sin jedne bludnice« (r. 1).

Ali Jiftah je bio rođeni vođa. Kada je neprijateljsko pleme zaratilo s Gileadom, oni koji su ga protjerali odjednom su željeli da se vrati. »Dođi i budi nam vođa! (r. 6), rekli su. Na to ih je Jiftah pitao: »Niste li me mrzili i otjerali me iz kuće mojega oca?« (r. 7) Nakon što su mu obećali da će stvari ubuduće biti drukčije, pristao je voditi ih. U Svetom pismu čitamo: »Tada siđe duh Gospodnji na Jiftaha« (r. 29). Vjerom ih je doveo do velike pobjede. U Novome zavjetu spomenut je kao jedan od heroja vjere (pročitajte Hebrejima 11:32).

Čini se da Bog često odabire najnepodobnije ljude da obave Njegov posao, zar ne? Nije bitno odakle smo, kako smo došli ovamo ili što smo učinili. Bitno je da vjerom odgovaramo na Njegovu ljubav.

– Tim Gustafson

Mnogi koji su prvi bit će posljednji i mnogi koji su posljednji bit će prvi. Matej 19:30