Ne žurite!

Pročitajte: Izaija 26:1-4

1 U onaj će se dan u Judinoj zemlji pjevati ova pjesma: »Imamo tvrd grad: on nam je postavio spasenje na zidove i nasipe.
2 Otvorite vrata da uđe pravedni narod,
koji čuva vjernost!
3 Čvrsta je njegova svijest.
Dat ćeš mu trajno spasenje jer se uzda u tebe.
4 Uzdajte se u Gospodina dovijeka!
Jer je Gospodin, Svemogući, vječna stijena.

Čvrsta je njegova svijest. Dat ćeš mu trajno spasenje jer se uzda u tebe.

Izaija 26:3

»NEMILOSRDNO izbaci žurbu.« Kada su mi dvije prijateljice ponovile tu izreku, znala sam da moram ozbiljno razmisliti o tome. Kamo jurim, na što trošim vrijeme i snagu? A što je još važnije, kamo srljam ne tražeći Božje vodstvo i pomoć? U tjednima i mjesecima koji su uslijedili sjetila sam se tih riječi i okrenula sam se natrag Bogu i Njegovoj mudrosti. Podsjetila sam se da moram vjerovati Njemu umjesto da se oslanjam na sebe.

Uostalom, besciljno trčanje uokolo u suprotnosti je sa »savršenimg mirom« o kojemu govori prorok Izaija. Gospodin daje taj dar onima koji se uzdaju u Njega. I On je dostojan povjerenja danas, sutra i zauvijek. »Uzdajte se u Gospodina dovijeka! Jer je Gospodin, Svemogući, vječna stijena« (r. 4). Vjerovati Bogu, uma usredotočena na Njega, lijek je protiv užurbanog života.

A što je s nama? Imamo li osjećaj da žurimo ili čak srljamo? A možda, za promjenu, često doživljavamo osjećaj mira? Ili smo negdje između tih dviju krajnosti.

Ma gdje bili, molim se da danas uspijemo ostaviti po strani svaku žurbu pouzdajući se u Boga koji nas nikada neće iznevjeriti i koji će nam uvijek dati svoj mir.

– Amy Boucher Pye

Božji mir pomaže nam da se ne žurimo.