Bog na djelu

Pročitajte: Poslanica Hebrejima 13:20-21

20 A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza uskrisi od mrtvih velikoga pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, 21 neka vas usavrši u svakome dobru, da vršite njegovu volju, čineći u nama što je ugodno pred njim, po Isusu Kristu kojemu slava u vijeke vjekova! Amen.

Neka vas usavrši u svakome dobru, da vršite Njegovu volju, čineći u nama što je ugodno pred Njim, po Isusu Kristu kojemu slava u vijeke vjekova! Amen.

Hebrejima 13:21

»KAKO vidite Boga na djelu u posljednje vrijeme?« pitala sam neke prijatelje. Jedan je odgovorio: »Vidim Ga na djelu dok čitam Sveto pismo svakoga jutra; vidim ga na djelu dok mi pomaže suočiti se sa svakim novim danom; vidim ga na djelu kad znam da je cijelo vrijeme sa mnom. Znam da mi pomaže suočiti se s izazovima i daje mi radost.« Sviđa mi se njegov odgovor jer pokazuje kako kroz Božju riječi i stalnu prisutnost Duha Svetoga Bog ostaje blizu i radi u onima koji Ga ljube.

Božje djelovanje u Njegovim sljedbenicima je prekrasno otajstvo na koje pisac Poslanice Hebrejima misli dok završava onime što nazivamo zaključni blagoslov: »A Bog mira… neka vas usavrši… čineći u nama što je ugodno pred Njim, po Isusu Kristu« (r. r. 20,21). Tim riječima pisac naglašava glavnu poruku svoga pisma – Bog će opremiti svoj narod da ga slijedi i raditi u njemu i kroz njega sebi na slavu.

Dar Božjeg djelovanja u nama može nas iznenaditi; možda oprostimo nekome tko nam je učinio nepravdu ili postanemo strpljivi s nekime koga teško podnosimo. Naš »Bog mira« (r. 20) širi svoju ljubav u nama i kroz nas. Jeste li vidjeli Boga na djelu u posljednje vrijeme?

– Amy Boucher Pye

Bog djeluje.