Ako li to ne učini

Pročitajte: Daniel 3:8-18

8 U isti čas pristupiše kaldejski ljudi i optužiše Judejce. 9 Rekoše kralju Nabukodonozoru: »Kralju, da si živ dovijeka! 10 Ti si, kralju, zapovjedio da se svaki koji čuje zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, mora ničice baciti i pokloniti se zlatnome liku. 11 Tko ne padne ničice i ne pokloni se zlatnome liku, mora biti bačen u ognjenu užarenu peć. 12 Postoje Judejci, kojima si predao upravu babilonske pokrajine, Sidrah, Misah i Abdenago. Ti ljudi ne haju za tvoju zapovijed, kralju! Oni ne poštuju tvoje bogove i ne klanjaju se zlatnome liku što si ga podigao.«
13 Tada Nabukodonozor, u gnjevu i bijesu, zapovjedi da dovedu Sidraha, Misaha i Abdenaga. Kad su ih bili doveli pred kralja, 14 progovori im Nabukodonozor: »Je li istina, Sidrah, Misah i Abdenago, da vi ne poštujete moje bogove i da se ne klanjate zlatnome liku što sam ga dao podići? 15 I sada, budite pripravni, bacite se ničice čim čujete zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, i poklonite se liku što sam ga dao podići! Ako se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u ognjenu užarenu peć. Koji bi bio bog što bi vas mogao izbaviti iz moje ruke?«
16 Sidrah, Misah i Abdenago odvratiše kralju: »Nabukodonozore, ne treba nam da ti odgovaramo na to! 17 Jer evo, naš Bog, kojega poštujemo, ima moć da nas izbavi iz ognjene užarene peći. On će nas, kralju, osloboditi iz tvoje ruke! 18 Ako li to ne učini, znaj, kralju, da mi ni tada ne ćemo poštovati tvoje bogove i ne ćemo se pokloniti zlatnome liku što si ga podigao!«

Jer evo, naš Bog, kojega poštujemo, ima moć da nas izbavi iz ognjene užarene peći. On će nas, kralju, osloboditi iz tvoje ruke! Ako li to ne učini, znaj, kralju, da mi ni tada ne ćemo poštovati tvoje bogove.

Daniel 3:17,18

PONEKAD nam život zada ogroman udarac. Drugi put se događaju čuda.

Tri su mladića, sužnji u Babilonu, stajala pred zloglasnim kraljem te zemlje i hrabro izjavila da ni u kojem slučaju neće štovati veliki zlatni kip koji se uzdizao pred njima. Zajedno su rekli: »Bog naš, kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje, kralju; On će nas i izbaviti. No ako toga i ne učini, znaj, o kralju: mi nećemo služiti tvojemu bogu niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao« (r. r. 17,18, K. S.).

Ta su trojica – Sidrah, Misah i Abdenago – bačena u užarenu peć i Bog ih je čudesno izbavio tako da nije spaljena nijedna vlas na njihovoj glavi i njihova odjeća nije mirisala po dimu (r. r. 19-27). Bili su spremni umrijeti, ali njihovo pouzdanje u Boga bilo je nepokolebljivo – »ako« ih i ne spasi.

Bog želi da se oslanjamo na Njega, i ako neko nama drag nije iscijeljen, i ako izgubimo posao i ako smo progonjeni. Ponekad nas Bog izbavlja iz opasnosti u ovome životu, a ponekad ne. Ali istina koje se možemo čvrsto držati je ovo: »naš Bog kojega poštujemo ima moć« voli nas i s nama je u svakoj nevolji, u svakome »ako«.

– Alyson Kieda

Bog ima moć.