Nova zajednica

Pročitajte: Djela apostolska 2:1-12,42-47

1 I kad dođe dan Pedesetnice, bili su svi zajedno na istom mjestu. 2 Odjednom nastade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar, i napuni svu kuću u kojoj su sjedili. 3 I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, koji se zaustaviše po jedan na svakoga od njih. 4 I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kako im je Duh davao govoriti.
5 A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom. 6 Kad nastade ta buka, skupi se mnoštvo i smete se, jer je svaki od njih čuo kako oni govore njegovim jezikom. 7 Svi su bili zapanjeni, čudili se i govorili su: »Nisu li svi ovi što govore Galilejci, 8 pa kako čujemo svaki svoj jezik u kojem smo se rodili? 9 Parti i Međani, i Elamljani, i stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, 10 Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libije što su oko Cirene, i pridošlice Rimljani, i Židovi, i prozeliti.
11 Krećani i Arapi – svi ih čujemo gdje našim jezicima govore o veličanstvenim djelima Božjim.« 12 Svi su bili zapanjeni, čudili su se i jedan drugome govorili: »Što li će to biti?«

42 Bili su postojani u nauku apostola, u zajedništvu, u lomljenju kruha i u molitvama. 43 A uđe strahopoštovanje u sve, jer su apostoli činili mnoga čudesa i znake. 44 Svi koji su povjerovali bili su zajedno, i imali su sve zajedničko. 45 Prodavali bi svoja imanja i dobra te dijelili svima, kako bi koji trebao. 46 Bili su jednodušni i svaki dan su se okupljali u Hramu, a po kućama su lomili kruh, blagujući hranu s radošću i priprosta srca. 47 Hvalili su Boga i uživali naklonost svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih koji su se odazivali na put spasenja.

Svi koji su povjerovali bili su zajedno, i imali su sve zajedničko.

Djela ap. 2:44

MAIJA, petogodišnja kći moje prijateljice Carrie, ima zanimljiv pristup igranju. Voli miješati lutke iz različitih setova kako bi nastala nova zajednica. U njezinoj mašti svijet je cjelina. To su njezini ljudi. Ona vjeruje da su najsretniji kada su zajedno, unatoč tome što su različite veličine i oblika.

Njezina me kreativnost podsjeća na to kako je Bog zamislio Crkvu. Na dan Pedesetnice »u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom« (r. 5), piše Luka. Iako su bili iz različitih kultura i govorili različitim jezicima, dolazak Duha Svetoga učinio ih je novom zajednicom: Crkvom. Od tada će se smatrati jednim tijelom, ujedinjeni Isusovom smrću i uskrsnućem.

Čelnici toga novog tijela bili su skupina ljudi koje je Isus okupio tijekom svoga boravka na zemlji – Njegovi učenici. Da ih Isus nije ujedinio, vrlo vjerojatno nikada ne bi bili zajedno. A onda je – »oko tri tisuće osoba« (r. 41) – postalo Kristovim sljedbenicima. Zahvaljujući Duhu Svetome, ta je nekoć podijeljena skupina imala »sve zajedničko« (r. 44). Bili su spremni sve što imaju dijeliti jedni s drugima.

Duh Sveti i danas premošćuje razlike među ljudima. Možda se nećemo uvijek slagati, niti razumjeti jedni druge. Ali kao oni koji vjerujemo u Krista, mi pripadamo zajedno.

– Linda Washington

Duh Sveti pretvara »nas« i »njih« u »mi«.