Kada riječi zakažu

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 8:22-27

22 Jer znamo da sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se sve do sada. 23 A ne samo ono, nego i mi sami koji imamo prvine Duha, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenje, otkupljenje svojega tijela. 24 U nadi se naime spasismo. A nada koja se vidi, nije nada; jer što tko vidi, kako će se tome nadati? 25 Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo sa strpljivošću.
26 A tako nam i Duh pomaže u našoj slabosti; jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem. 27 A onaj koji ispituje srca, zna što je želja Duha, jer po Božjoj volji posreduje za svete.

Nek bude, Gospode, nad nama Tvoja milost kao što se uzdamo u Tebe!

Psalam 33:22

NE tako davno poslao sam svojoj ženi Cari SMS poruku, ali nisam uporabio slova nego svoj glas. Već sam krenuo da ju povezem kući nakon posla i htio sam dobiti na vremenu. Poruka je glasila: »Gdje želiš da te pokupim, stara moja?«

Cari nema ništa protiv da ju zovem »stara moja« – to je jedan od izraza ljubavi koji koristimo kada smo kod kuće. Možda nisam govorio dovoljno razgovjetno ili je moj mobitel pogrešno razumio, no umjesto »stara moja« u poruci je pisalo »krava moja«.

Imao sam sreću jer je Cari odmah shvatila što se dogodilo i to joj se učinilo smiješnim. Poslije je moju poruku proslijedila na društvenu mrežu i postavila pitanje: »Trebam li se uvrijediti?« No mi smo se oboje mogli šaliti na račun toga.

Dobronamjernost kojom je moja žena odgovorila na moje nespretne riječi toga dana potiče me da razmislim o Božjoj ljubavi i razumijevanju kada je riječ o našim molitvama. Možda ne znamo što reći, niti što tražiti, ali kada smo Kristovi, Njegov Duh »posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem« (Rimljanima 8:26) i pomaže nam da bez straha kažemo svoje najdublje potrebe.

Naš nebeski Otac ne stoji po strani i ne čeka da pronađemo prave riječi. Dođimo sa svakom potrebom – On nas ljubi.

– James Banks

Božja ljubav nadilazi riječi.