Rame uz rame

Pročitajte: Nehemija 3:1-12
1 I tako ustadoše veliki svećenik Elijašib i njegovi drugovi, svećenici, i sazidaše ovčja vrata. Posvetiše ih i staviše im krila. Tada su zidali dalje do kule Meaha, posvetiše je, i zidali su dalje do Hananelove kule. 2 Do njega su zidali ljudi iz Jerihona; do njih je zidao Zakur, Imrijev sin. 3 Riblja su vrata zidali Hasnanini sinovi. Oni ih obložiše drvetom i staviše im krila, brave i prijevornice. 4 Do njih je popravljao Merimot, Urijin sin, Hakusov unuk. Do njega je popravljao Mešulam, Berekjin sin, Mešezabelov unuk. Do njega je popravljao Sadok, Baanin sin. 5 Do njega su popravljali Tekoanci. Ali njihove poglavice ne sagnuše svoj vrat pod službu svojih nadzornika. 6 Vrata staroga grada popravljali su Jojada, Paseahov sin, i Mešulam, Besodijin sin. Oni ih obložiše drvetom, staviše im krila, brave i prijevornice. 7 Do njih su popravljali: Gibeonjanin Melatja, Meronoćanin Jadon, ljudi iz Gibeona i Mispe do stolice namjesnika s one strane rijeke; 8 do njih Uziel, Harhajin sin, zlatar; do njega Hananija, jedan od pomastarâ. Oni obzidaše Jeruzalem do širokoga zida. 9 Do njih je popravljao Refaja, Hurov sin, predstojnik nad jednom polovinom vanjskoga kotara Jeruzalema; 10 do njega Jedaja, Harumafov sin, pred svojom kućom; do njega Hatuš, Hašabnejin sin. 11 Daljnji komad do pećske kule popravljao je Malkija, Harimov sin, i Hašub, Pahat-Moabov sin. 12 Do njih je popravljao Šalum, Halohešov sin, predstojnik druge polovine vanjskoga kotara Jeruzalema, uz pomoć sestrinskih gradova, koji su bili pod njim.

Bolje je dvojici nego jednome; jer za svoj trud dobiju dobru plaću.

Propovjednik 4:9

U antičko je doba grad sa srušenim zidinama otkrivao poražene ljude, izložene opasnosti i sramoti. To je razlog zašto su Židovi obnovili zidine Jeruzalema. Kako? Radeći rame uz rame, što je podrobno opisano u 3. poglavlju Nehemije.

Na prvi pogled, to se poglavlje može činiti dosadnim izvještajem o tome tko je što radio na obnovi. No pogledamo li malo bolje, vidjet ćemo da su svi radili zajedno. Svećenici s vladarima, a oni koji su radili mirise, pomagali su kao i zlatari. Neki su živjeli u obližnjim gradovima i dolazili su pomoći. Drugi su obnavljali zidine nasuprot svojih kuća. A neki su popravljali na dva mjesta, poput Tekoanaca (r. 5, 27).

Dvije se stvari ističu u ovome poglavlju. Prvo, svi su radili zajedno i imali su zajednički cilj. Drugo, svi su pohvaljeni jer su sudjelovali, neovisno o tome koliko su napravili u odnosu na druge.

Danas vidimo razrušene obitelji i slomljeno društvo. Isus je došao izgraditi kraljevstvo Božje mijenjajući živote ljudi. Naša je zadaća pomoći obnoviti svoje susjedstvo pokazujući drugima da mogu pronaći nadu i novi život u Isusu. Za svakoga od nas ima posla. Zato počnimo raditi rame uz rame i učinimo svoj dio – bilo velik bilo malen – izgradimo zajednicu ljubavi gdje ljudi mogu pronaći Isusa.

– Keila Ochoa

Krenimo zajedno graditi kraljevstvo Božje.