Slobodni

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 8:1-2,15-17

1 Stoga nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. 2 Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu, oslobodio te je od zakona grijeha i smrti.
15 Niste naime primili duha ropstva da biste se opet bojali, nego ste primili Duha posinstva u kojem vapimo: »Aba, Oče!« 16 Taj Duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božja. 17 A kad smo djeca, i baštinici smo: baštinici Božji i subaštinici Kristovi, jer ako s njime trpimo, bit ćemo s njime i proslavljeni.

Stoga nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.

Rimljanima 8:1

KADA sam kao dječak bio na selu, nešto me je kod pilića uvijek iznova fasciniralo. Svaki put kada sam uhvatio pile, držao bih ga nekoliko trenutaka, a zatim bih ga nježno oslobodio. Misleći da ga još uvijek držim, pile je ostalo na tlu; iako je moglo pobjeći, osjećalo se zarobljenim.

Kada uzvjerujemo u Isusa, On nas milostivo oslobađa našega grijeha i vlasti koju sotona ima nad nama. Međutim, trebamo vremena da prestanemo s grešnim navikama i ponašanjem i Sotona može učiniti da se osjećamo zarobljenima. Ali Duh Božji nas je oslobodio; On nas ne zarobljava. Zato Pavao piše kršćanima u Rimu: »Stoga nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu, oslobodio te je od zakona grijeha i smrti« (r. r. 1,2).

Kroz čitanje Biblije, molitvu i snagu Duha Svetoga Bog radi u nama kako bi nas očistio i pomogao nam da živimo za Njega. Biblija nas potiče da odvažno slijedimo Isusa i da ne mislimo kako nismo slobodni.

Isus je rekao: »Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni« (Ivan 8:36). Neka nas sloboda koju imamo u Kristu potakne da Ga volimo i služimo Mu.

– Lawrence Darmani

Moji su lanci pali, moje srce je slobodno, ustao sam, krenuo, i slijedim Tebe. Charles Wesley