Savršeni svijet

Pročitajte: Otkrivenje 21:1-5
1 Vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, ni mora više nema. 2 I vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba, opremljen kao zaručnica, ukrašena svojemu zaručniku. 3 I začuh jaki glas s prijestolja gdje govori:
»Evo Božjega šatora među ljudima,
i prebivat će s njima,
i oni će biti njegov narod,
a sam će Bog biti s njima njihov Bog.
4 I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju,
i više ne će biti smrti,
ni tuge, ni vike, ni boli ne će više biti,
jer prvo prođe.«
5 I reče onaj koji je sjedio na prijestolju:
»Evo činim sve novo.«
I reče mi:
»Napiši: ove su riječi vjerne i istinite.«

I reče Onaj koji je sjedio na prijestolju:»Evo činim sve novo.«

Otkrivenje 21:5

KATIE je u školi dobila zadaću da napiše esej na temu: Moj savršeni svijet. »U mome savršenom svijetu… sladoled je besplatan, lizalice su posvuda, a nebo je uvijek plavo, sa samo nekoliko oblaka zanimljivih oblika«, napisala je. A onda je njezin esej postao ozbiljan. »Nikoga kod kuće neće dočekati loša vijest. I nitko neće morati biti onaj koji će ju donijeti«, nastavila je.

Nikoga kod kuće neće dočekati loša vijest. Nije li to divno? Te riječi snažno svjedoče sigurnu nadu koju imamo u Isusu. On sjedi na prijestolju i čini »sve novo« – ozdravlja i mijenja naš svijet (r. 5).

Raj je mjesto gdje »više neće biti« – suza, smrti, tuge, ni boli »jer prvo prođe« (r. 4). To je mjesto savršenog zajedništva s Bogom, koji je svojom ljubavlju otkupio vjernike i »oni će biti Njegov narod« (r. 3). Kakva nas neizmjerna radost čeka!

Već ovdje i sada možemo doživjeti predokus te savršene stvarnosti. Dok svakoga dana žudimo za zajedništvom s Bogom, doživljavamo radost Njegove prisutnosti (Kološanima 1:12,13). Čak i ako se borimo s grijehom, doživljavamo djelomičnu pobjedu koja je naša u Kristu (2:13-15), Onome koji je u potpunosti pobijedio grijeh i smrt.

– Poh Fang Chia

Božji je savršeni svijet za sve koji vjeruju u Isusa.