Nada u žalosti

Pročitajte: Evanđelje po Luki 24:13-32

13 Još isti dan putovala su dvojica od njih u selo po imenu Emaus koje je bilo udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. 14 Oni su razgovarali među sobom o svemu što se bilo dogodilo. 15 Dok su tako razgovarali i raspravljali među sobom, približi im se sam Isus, i išao je s njima. 16 Ali njihove su oči bile zastrte te ga ne prepoznaše. 17 On im reče: »Kakav je to razgovor što ga vodite među sobom na putu?« Tada se žalosni zaustaviše. 18 Jedan, po imenu Kleofa, odgovori mu: »Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu koji ne zna što se ondje dogodilo ovih dana?« 19 On ih upita: »Što?« Odvratiše mu: »To o Isusu Nazarećaninu. On je bio prorok, silan na djelu i riječi pred Bogom i svim narodom. 20 Naši svećenički glavari i prvaci predadoše ga da bude osuđen na smrt, i razapeše ga. 21 A mi smo se nadali da će on izbaviti Izraela. I nakon svega toga ovo je danas treći dan kako se to dogodilo. 22 I neke su nas od naših žena zbunile. One su bile rano ujutro na grobu, 23 ali ne nađoše njegova tijela. Dođoše govoreći da su im se ukazali anđeli koji da su rekli da on živi. 24 Neki od naših otiđoše tad na grob i nađoše onako kako su žene bile kazale; ali njega samoga ne vidješe.«
25 Tada im on reče: »O, bezumni i sporoga srca za vjeru u sve što su navješćivali proroci! 26 Zar nije trebao Mesija to trpjeti i tako ući u svoju slavu?« 27 I počevši od Mojsija i svih proroka, protumačio im je što stoji pisano o njemu u svim Pismima.
28 Tako se približiše selu u koje su išli. On se učinio kao da hoće ići dalje. 29 A oni su ga nagovarali: »Ostani s nama! Brzo će večer. Dan se već nagnuo.« Tada svrati k njima.
30 Dok je s njima bio za stolom, uze kruh, izreče nad njim blagoslov, prelomi ga i pruži im ga. 31 Tada im se otvoriše oči, i prepoznaše ga. A njega nestade ispred njihovih očiju. 32 I oni rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo naše srce u nama kad je govorio s nama putem i tumačio nam Pismo?«

Tada im se otvoriše oči, i prepoznaše Ga. A Njega nestade ispred njihovih očiju.

Luka 24:31

KADA sam imala devetnaest godina jedna od mojih bliskih prijateljica poginula je u prometnoj nesreći. Sljedećih tjedana i mjeseci svakog sam dana hodala tunelom žalosti. Bol zbog gubitka nekoga tako mladog i prekrasnog zastro mi je pogled i ponekad nisam bila svjesna što se događa oko mene. Bila sam toliko slijepa zbog boli i žalosti da jednostavno nisam mogla vidjeti Boga.

U 24. poglavlju Evanđelja po Luki dvojica učenika, zbunjeni i slomljeni nakon Isusove smrti, nisu shvatili da hodaju sa svojim uskrslim Učiteljem, iako im je iz Svetoga pisma objašnjavao da je obećani Spasitelj morao umrijeti i uskrsnuti. Prepoznali su Ga tek kad je uzeo kruh i razlomio ga (r. r. 30,31). Premda su se Isusovi sljedbenici suočili sa smrti u svoj njezinoj strahoti kada je Isus umro, kroz Njegovo uskrsnuće Bog im je pokazao kako se ponovo nadati.

Poput tih učenika i nas možda pritišću sumnja ili žalost. Ipak, možemo pronaći nadu i utjehu u činjenici da je Isus živ i da djeluje u svijetu – i u nama. Iako se još uvijek suočavamo s tugom i boli, možemo dopustiti Kristu da bude s nama dok hodamo tunelom žalosti. Kao »svjetlo svijeta« (Ivan 8:12) On može zrakama nade, svojim svjetlom, rastjerati naš mrak.

– Amy Boucher Pye

Iako smo žalosni, imamo nadu u Isusu.