Pomoć s neba

Pročitajte: Jošua 10:6-15

6 A Gibeonci poslaše k Jošui u tabor u Gilgalu i poručiše: »Ne diži svoje ruke sa svojih slugu! Dođi brzo k nama, spasi nas i pomozi nam! Jer se ujediniše protiv nas svi amorejski kraljevi, koji stanuju u gorama.« 7 Tada izađe Jošua iz Gilgala, on i s njim sav njegov narod što je bio za boj, sve sami junaci. 8 I Gospodin reče Jošui: »Ne boj ih se! Jer ih dajem u tvoje ruke. Nijedan od njih ne će se održati pred tobom.« 9 I Jošua udari na njih iznenada – svu noć je išao od Gilgala – 10 i smete ih Gospodin pred Izraelcima tako da su ih oni ljuto pobili kod Gibeona i tjerali ih putem prema Bet Horonu i odbili ih do Azeke i Makede. 11 Kad su bježeći pred Izraelcima bili na bethoronskoj vrleti, baci Gospodin na njih veliko kamenje iz neba sve do Azeke, tako da su bili potučeni. Više je bilo onih koji izginuše od kamene tuče, negoli onih koje pobi mač sinova Izraelovih.
12 Tada se pomoli Jošua Gospodinu, u dan kad Gospodin predade Amorejce sinovima Izraelovim, i povika pred sinovima Izraelovim:
»Stani sunce kod Gibeona
i mjeseče u ajalonskoj dolini!«
13 I stade sunce, i zaustavi se mjesec, dok se ne osveti narod svojim neprijateljima. Ne stoji li to u knjizi junaka? Tako stade sunce nasred neba i gotovo cijeli dan nije htjelo zaći. 14 Takva dana nije bilo ni prije ni poslije, da je Gospodin poslušao glas čovjeka; jer se je Gospodin borio za Izraela. 15 Nato se vrati Jošua sa svim Izraelcima u tabor u Gilgal.

… jer se je Gospodin borio za Izraela.

Jošua 10:14

SOS, signal koji se šalje Morseovom abecedom, nastao je 1905. godine jer su pomorci trebali način na koji će javiti kada su u velikoj opasnosti. Ušao je u opću upotrebu 1910. godine kada je odaslan s tonućeg broda Steamship Kentucky. Zahvaljujući tome spašeno je svih četrdeset šest osoba.

Iako je SOS noviji izum, hitan poziv u pomoć star je kao i čovječanstvo. Nalazimo ga u starozavjetnoj priči o Jošui, koji se više od četrnaest godina suočavao s protivljenjem sunarodnjaka Izraelaca (Jošua 9:18) i nepristupačnim okolišem (pročitajte 3:15-17), dok su Izraelci polako osvajali i naseljavali zemlju koju im je Bog obećao. No u svim nevoljama »Gospodin je bio s Jošuom« (6:27). U 10. poglavlju čitamo da su Izraelci pritekli u pomoć stanovnicima Gibeona, svojim saveznicima, jer ih je napalo pet kraljeva. Jošua je znao da treba Gospodinovu pomoć (r. 12) i Bog je odgovorio tučom kamenja, zaustavio je i sunce nasred neba da bi imali vremena pobijediti neprijatelja. Nakon pobjede Jošua je napisao da »je Jahve vojevao za Izraela« (r. 14, K. S.).

Ako ste usred nevolje ili u opasnosti, pošaljite SOS Bogu. Iako će pomoć vama biti drukčija od one koju je pružio Jošui, možda kroz neočekivani posao, brižnog liječnika ili utjehu usred žalosti, ohrabrite se jer to su načini na koje Bog odgovara na vaš poziv i bori se za vas.

– Lisa Samra

Pozovimo Boga u pomoć i vjerujmo da će biti s nama.