Dar vremena

Pročitajte: Evanđelje po Luki 6:37,38
37 Ne sudite! Tada ne ćete biti suđeni. Ne osuđujte i ne ćete biti osuđivani! Opraštajte i bit će vam oprošteno. 38 Dajite i dat će vam se: dobru mjeru, punu, stresenu i preobilnu dat će vam u krilo. Jer će vam biti odmjereno jednakom mjerom kojom vi mjerite.«

Tko čini dobro, nalazi obilnu okrepu;tko napaja druge, napaja samoga sebe.

Mudre izreke 11:25

U velikoj sam žurbi krenuo od kuće. Imao sam dugačak popis stvari koje sam trebao obaviti. Najprije sam se uputio u poštu, ali čim sam ušao vidio sam da se red proteže sve do vrata. »Požuri se i onda čekaj«, mrmljao sam sebi u bradu, svako malo pogledavajući na sat.

Još sam uvijek stajao kod vrata kad mi je prišao stariji nepoznati muškarac. »Fotokopirka ne radi«, rekao je pokazujući na stroj iza nas. »Uzeo mi je novac i ne znam što napraviti.« Istog sam trenutka znao što Bog želi da učinim. Izišao sam iz reda i za deset minuta sam uspio riješiti problem.

Čovjek mi je zahvalio, a onda otišao. Kad sam se okrenuo da se vratim u red, više ga nije bilo. Otišao sam ravno do službenika za pultom.

Moje iskustvo toga dana podsjeća me na Isusove riječi: »Dajte i dat će vam se: dobru mjeru, punu, stresenu i preobilnu dat će vam u krilo« (Luka 6:38).

Čekanje mi se činilo kraćim jer je Bog prekinuo moju žurbu. Skrenuvši moj pogled prema potrebi nekoga drugog i pomažući mi da dam dio svoga vremena, dao mi je dar. Naučio me nešto čega ću se uvijek sjetiti kada god nestrpljivo pogledam na sat.

– James Banks

Ponekad naš popis obveza treba pričekati.