Glad srca

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 6:32-40
32 Isus im reče: »Zaista, zaista kažem vam: Ne dade vam Mojsije kruha s neba, nego vam moj Otac daje istiniti kruh s neba. 33 Jer je kruh Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.«
34 Tada mu rekoše: »Gospodine, daj nam svagda taj kruh!« 35 Isus im odvrati: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, ne će ogladnjeti; i tko vjeruje u mene, ne će nikad ožednjeti. 36 Ali vam rekoh: Vi me vidjeste, a ipak ne vjerujete. 37 Sve što meni daje Otac, k meni će doći, i onoga koji dolazi k meni, ne ću istjerati. 38 Jer siđoh s neba ne da činim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. 39 A ovo je volja onoga koji me posla: da od svega što mi dade ništa ne izgubim, nego da to uskrisim u posljednji dan. 40 A ovo je volja mojega Oca: da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.«

Isus im odvrati: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k Meni, ne će ogladnjeti; i tko vjeruje u Mene, ne će nikad ožednjeti.«

Ivan 6:35

VOZEĆI se sa svojim mužem koji je trebao obaviti neki posao, pregledavala sam elektroničku poštu na mobitelu. Iznenadila me je upravo pristigla reklama za trgovinu krafnama koju smo netom prošli s desne strane ulice. Odjednom sam osjetila glad. Ostala sam začuđena kako suvremena tehnologija omogućuje trgovcima da nas namame u svoje trgovine.

Kad sam isključila mobitel, počela sam razmišljati o Božjoj stalnoj čežnji da me privuče k sebi. On uvijek zna gdje sam i želi utjecati na moje odabire. Pitala sam se osjeća li moje srce glad za Njime kao što je moj trbuh osjetio glad za krafnama?

U 6. poglavlju Evanđelja po Ivanu, nakon što je čudesno nahranio pet tisuća ljudi, učenici čeznutljivo traže Isusa da im uvijek da »kruh Božji onaj koji… daje život svijetu« (r. r. 33,34). U 35. retku Isus odgovara: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k Meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u Me, sigurno neće nikada ožednjeti« (K. S). Nevjerojatno je da zajedništvo s Isusom može pružiti sve što trebamo u svakodnevnom životu!

Reklama za krafne probudila je moju tjelesnu glad, ali činjenica da Bog poznaje moje srce nuka me da prepoznam svoju potrebu za Njim i onime što jedino On može dati.

– Elisa Morgan

Samo Isus nudi jedini kruh koji uistinu siti.