Molitva pokazuje put kući

Pročitajte: Evanđelje po Luki 23:44-48

44 Bilo je oko šeste ure kad na svu zemlju pade tama koja potraja do devete ure. 45 Sunce pomrča, i hramska se zavjesa razdera na dvoje. 46 Tada povika Isus iza glasa: »Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh!« To reče i izdahnu.
47 Kad vidje satnik što se dogodi, stade slaviti Boga i reče: »Zaista, ovaj je čovjek bio pravedan!« 48 Sav narod koji je pribivao ovome prizoru i vidio što se zbilo, udarao se u prsa i vraćao se kući.

A svima koji Ga primiše dade moć da budu djeca Božja. Onima koji vjeruju u ime Njegovo.

Ivan 1:12

JEDNA od prvih molitava koje sam naučio kao mali dječak bila je: »O, Isuse, mili moj uz postelju moju stoj. Prijatelju premili ovu noć me čuvaj Ti.« Naučio sam ju od svojih roditelja i prenio na svoga sina i svoju kćer kad su bili mali. Kao dijete, nalazio sam veliku utjehu u tome da mogu mirno zaspati jer znam da me Isus čuva.

Nalazimo sličnu molitvu negdje postrani u ‘biblijskom molitveniku’ – Psalmima. Neki poznavatelji Biblije smatraju da je u Isusovo doba redak »U Tvoje ruke predajem svoj duh« (Psalam 31:6) bila molitva koju su djeca molila prije odlaska na spavanje.

Možete prepoznati tu molitvu u Isusovu vapaju s križa. Ali Isus je dodao još jednu riječ: »Oče« (Luka 23:46). Izgovarajući tu riječ u trenucima prije smrti, Isus je pokazao svoj prisni odnos s Ocem i vjernike uputio prema njihovu domu s Njime (Ivan 14:3).

Isus je umro na križu da možemo imati čudesan odnos s Bogom kao svojim nebeskim Ocem. Utješno je znati da zbog Isusove žrtve iz ljubavi prema nama, možemo kao Njegova djeca pronaći spokoj jer Bog skrbi za nas! Bez straha možemo sklopiti oči jer naš Otac bdije nad nama i obećava da će nas probuditi da živimo s Njim (1 Solunjanima 4:14).

– James Banks

U Isusu nas očekuje sunčano novo jutro.