Velikodušni darovatelji

Pročitajte: Prva knjiga Ljetopisa 29:1-14
1 Potom reče kralj David svoj općini: »Moj sin Salomon, jedini kojega je Bog izabrao, još je mlad i nježan, a djelo je veliko. Jer nije za čovjeka određen ovaj dvor, nego za Boga, Gospodina. 2 I ja svom svojom snagom pripravih za Hram Boga svojega zlata za zlatne posude, srebra za srebrne, mjedi za mjedene, željezo za željezne i drva za drvene, kamena oniksova i crnosjajna i šarolika kamenja za okvire i drugoga dragog kamenja svake vrste i mramora u izobilju. 3 I još iz ljubavi prema Hramu mojega Boga dat ću ono što imam u vlastitom posjedu zlata i srebra, osim svega onoga što sam već pripremio za svetu kuću: 4 tri tisuće zlatnih talenata od ofirskoga zlata i sedam tisuća talenata čistoga srebra, da se time oblože zidovi hramskih prostorija 5 i za zlatno i srebrno posuđe svake vrste, i za sve radove umjetničkih ruku. Tko je još spreman da koji dar daruje za Gospodina?«
6 Tada darovaše dragovoljno obiteljski poglavari, knezovi plemena Izraelovih, tisućnici i stotnici, i činovnici u kraljevoj službi. 7 Oni dadoše za gradnju Božjega Hrama pet tisuća talenata zlata, deset tisuća darika, deset tisuća talenata srebra, osamnaest tisuća talenata mjedi i sto tisuća talenata željeza. 8 Tko je imao dragoga kamenja predade ga za blago Gospodnjega hrama Geršonovcu Jehielu. 9 Narod se radovao dragovoljnim darovima jer su pobožnim srcem dragovoljno prinosili Gospodinu svoje darove. I kralj se David veoma radovao.
10 I blagoslovio je David Gospodina pred svom općinom. David je molio: »Blagoslovljen neka si, Gospodine, Bože oca Izraela, odvijeka dovijeka! 11 Tvoja je, Gospodine, veličina, moć, slava, hvala i visost. Jer tvoje je sve na nebu i na zemlji. Tvoje je, Gospodine, gospodstvo i ti se uzdižeš kao Gospodin iznad svega. 12 Bogatstvo i čast dolaze od tebe, i ti si vladar nad svim. U tvojoj je ruci snaga i moć, i u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i moćnim koga god hoćeš. 13 I zahvaljujemo ti, Bože naš, i častimo tvoje slavno ime. 14 A tko sam ja, što je narod moj da smo mogli u takvoj množini prinijeti svoje darove? Ne, od tebe dolazi sve, i iz tvoje ruke darovasmo tebi.

Ne, od Tebe dolazi sve, i iz Tvoje ruke darovasmo Tebi.

1 Ljetopisa 29:14

NAKON što su nas podsjetili na sve što je Bog učinio kroz povijest naše crkve, starješine su predstavile novi projekt, izgradnju sportske dvorane, kako bismo još bolje služili lokalnoj zajednici. Oni su se i prvi i obvezali da će novčano pomoći izgradnju. U početku sam se molila srcem kojim je vladala sebičnost. Nisam željela da dajemo više nego što već dajemo, no i muž i ja smo se složili da ćemo se moliti za taj projekt. Razmotrivši sve što nam je Bog nastavio pružati, konačno smo se odlučili povećati mjesečno davanje. Zajedničkim darovima naše crkvene obitelji izgrađena je nova dvorana.

Zahvalni za mnoge načine na koje je Bog iskoristio tu dvoranu za događanja u lokalnoj zajednici, sjetila sam se jednoga drugog velikodušnog darovatelja – kralja Davida. Iako Gospodin nije izabrao njega da sagradi Hram, David je u izgradnju uložio mnogo toga (r. r. 1-5). Poglavari i čelnici u njegovoj službi također su bili velikodušni (r. r. 6-9). No kralj je priznao da su to što su dali ionako dobili od Boga – Stvoritelja, Održavatelja i Vlasnika svega (r. r. 10-16).

Kad shvatimo da je sve Božje, možemo se obvezati na zahvalno, velikodušno i redovito davanje za dobrobit drugih. Možemo se pouzdati da će se Bog pobrinuti da imao dovoljno – i može čak iskoristiti velikodušnost drugih da pomognu nama kad budemo u potrebi.

– Xochitl Dixon

Bog daje prvi, i uvijek više od onih koji Mu najviše daju.