Srce časnika Migliona

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 18:1-10

1 U onaj čas pristupiše učenici k Isusu i zapitaše: »Tko je doista najveći u nebeskom kraljevstvu?« 2 Tada on dozva dijete, postavi ga među njih 3 i reče: »Zaista, kažem vam: Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, ne ćete ući u nebesko kraljevstvo. 4 Tko se dakle drži malenim kao ovo dijete, taj je najveći u nebeskom kraljevstvu. 5 Tko prima takvo dijete u moje ime, taj mene prima.
Pozor
6 Tko sablazni jednoga od ovih malenih koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da mu o vrat objese mlinski kamen i da potone u morsku dubinu. 7 Teško svijetu zbog sablazni! Moraju, doduše, doći sablazni, ali teško onomu čovjeku po kojem dolazi sablazan! 8 Ako te tvoja ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci je od sebe! Bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, negoli s dvije ruke i dvije noge biti bačen u vječni oganj. 9 I ako te tvoje oko sablažnjava, izvadi ga i baci ga od sebe! Bolje ti je s jednim okom ući u život, negoli s dva oka biti bačen u pakleni oganj. 10 Gledajte da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih! Jer vam kažem: Njihovi anđeli na nebesima gledaju uvijek lice mojega Oca koji je na nebesima.

Gledajte da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih! Jer vam kažem: Njihovi anđeli na nebesima gledaju uvijek lice mojega Oca koji je na nebesima.

Matej 18:10

KADA se vratio u policijsku postaju, policajac Miglio umorno se naslonio na zid. Poziv zbog nasilja u obitelji oduzeo mu je pola smjene. Završilo je tako da je dečko mlade djevojke ostao u pritvoru, ona na hitnoj pomoći, potresena majka pitala se kako je do toga došlo, a mladi će policajac to još dugo pamtiti. »Nisi ništa mogao učiniti, Vic«, rekao je narednik suosjećajno. Nije ga utješio. Čini se da neki policajci mogu posao ostaviti na poslu. Ne i Vic Miglio. Ne takve slučajeve.

Srce policajca Miglioa slika je Isusove suosjećajnosti. Kristovi učenici upravo su došli k Njemu s pitanjem: »Tko je, doista najveći u Nebeskom kraljevstvu?« (r. 1) On je pozvao maleno dijete k sebi i odgovorio: »Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, ne ćete uči u Nebesko kraljevstvo« (r. 3). A zatim je ozbiljno upozorio sve da ne smiju nauditi djetetu (r. 6). Zapravo, djeca su toliko posebna da Isus poručuje i nama: »Pazite… jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lica Oca moga nebeskog« (r. 10, K. S.)

Velika je utjeha znati da je Isusova ljubav za djecu povezana s Njegovom ljubavlju za sve nas! Zato nas poziva da takvom djetinjom ljubavlju postanemo Njegovi sinovi i kćeri.

– Tim Gustafson

Naše obitelji mogu zakazati, ali naš nebeski Otac neće nikada.