Što znači ime?


Pročitajte: Evanđelje po Mateju 1:18-25

18 Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše. 19 A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti.
20 Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga. 21 Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.« 22 To se sve dogodi da se ispuni što je Gospodin kazao preko proroka:
23 »Eto, djevica će začeti i roditi sina,
i dat će mu se ime Emanuel«,
što znači »Bog s nama«.
24 Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovjedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu 25 koja, a da je nije spoznao, rodi svojega sina. I dade mu ime Isus.

Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.

Matej 1:21

»GIP« Hardin, metodistički propovjednik, nazvao je svoga sina po glasovitom propovjedniku Johnu Wesleyju, pokazujući time svoje nade i očekivanja. John Wesley Hardin je, nažalost, izabrao drukčiji put od svoga imenjaka. Tvrdeći da je ubio 42 muškarca, postao je jednim od najzloglasnijih revolveraša i odmetnika Američkog Zapada u 19. stoljeću.

U Bibliji, kao i u mnogim kulturama danas, imena imaju posebno značenje. Najavljujući rođenje Božjega Sina, anđeo je rekao Josipu da Marijinu djetetu da »ime Isus« (r. 21). Značenje Isusova imena – »Spasitelj« – potvrdilo je Njegovo poslanje da nas spasi od grijeha.

Za razliku od Hardina, Isus je u potpunosti opravdao svoje ime. Smrću i uskrsnućem, izvršio je svoju zadaću. Ivan je potvrdio spasonosnu moć Isusova imena govoreći: »A ova su zapisana da vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, i da vjerujući imate život u Njegovo ime« (Ivan 20:31) ). U Djelima apostolskim čitamo da »nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima u kojem se trebamo spasiti« (4:12). Svi koji se u vjeri pozovu na Isusovo jedinstveno ime mogu doživjeti oproštenje i osjetiti nadu koju On pruža. Jeste li se pozvali na Njegovo ime?

– Bill Crowder

Isusovo ime je i Njegovo poslanje – tražiti i spasiti ono što je izgubljeno.