Neočekivani načini

Pročitajte: Prva knjiga o Kraljevima 19:1-12

1 Kad je to čuo kralj Ezekija, razdre svoje haljine, odjene pokorničku odjeću i ode u Gospodnji Hram. 2 Predstojnika palače Elijakima, državnog pisara Sobnu i svećeničke starješine posla, isto tako odjevene u pokorničkoj odjeći, k proroku Izaiji, Amosovu sinu. 3 Oni mu rekoše: »Ovako veli Ezekija: Današnji je dan dan nevolje, kazne i pogrde. Jer prispješe djeca do poroda, a nema snage da se rode. 4 Možda čuje Gospodin, tvoj Bog, sve riječi vrhovnoga peharnika kojega je njegov gospodar, asirski kralj, poslao ovamo da se naruga Bogu živomu te ga kazni zbog riječi što ih je čuo Gospodin, tvoj Bog. Pomoli se stoga za ostatak koji se još (ovdje) nalazi!« 5 I kad sluge kralja Ezekije dođoše k Izaiji, 6 odgovori im Izaija: »Javite ovo svomu gospodaru: Ovako govori Gospodin: Ne plaši se riječi što si ih čuo kad su mi se narugale sluge asirskoga kralja! 7 Evo, ja ću mu udahnuti misao da se vrati u svoju zemlju nakon što čuje jednu vijest. A u njegovoj ću zemlji učiniti da pogine od mača.« 8 Na povratku nađe vrhovni peharnik asirskoga kralja kako opsjeda Libnu. On je naime bio čuo da je ovaj otišao od Lakiša.
9 I kad je Sanherib čuo da je Tirhak, etiopski kralj, krenuo u boj protiv njega, posla opet poslanike Ezekiji i zapovjedi: 10 »Odnesite ovu vijest Ezekiji, Judinu kralju: Nemoj da te zavara tvoj Bog u kojega se uzdaš misleći da Jeruzalem ne će pasti u ruku asirskomu kralju! 11 Sam si čuo što su učinili asirski kraljevi svim zemljama, zatrvši ih sasvim. A ti da se izbaviš? 12 Jesu li možda bogovi naroda koje satrše moji oci izbavili Gozance, Harane, Resefce i Edence u Tel Basaru?

Svatko tko je vidio Mene vidio je Oca.

Ivan 14:9

GODINE 1986. petogodišnji Levan Merritt pao je s visine od dvadeset metara u nastambu gorila u zoološkom vrtu u Jerseyu, Velika Britanija. Dok su roditelji i promatrači zvali pomoć, odrastao mužjak imenom Jambo, postavio se između nepomičnog djeteta i nekoliko drugih gorila. Zatim je počeo dijete nježno lupkati po leđima. Kad je Levan počeo plakati, Jambo je odveo ostale gorile ustranu kako bi čuvari i vozač hitne pomoći mogli spasiti dječaka. I nakon tridesetak godina Levan još govori o Jambu, nježnom divu – njegovu anđelu čuvaru koji je djelovao na nevjerojatan, neočekivan način i zauvijek promijenio njegovu sliku o gorilama.

I Ilija je možda očekivao da će Bog djelovati na određene načine. Bog je upotrijebio »silan, žestok vjetar«, snažan potres i oganj kako bi pokazao svojemu proroku kako da ne razmišlja o Njemu. Tada je došao kao »tih, blag lahor« i pokazao mu je svoju ljubav i prisutnost (1 Kraljevima 19:11,12).

Ilija je već prije vidio Božju moć (18:38,39). No nije u potpunosti razumio Onoga koji nije želio da bude poznat samo kao najveći i najstrašniji od svih bogova (19:10,14).

Na kraju, taj je tihi lahor dobio puno značenje u blagim Isusovim riječima: »Tko je vidio mene, vidio je i Oca« (Ivan 14:9, K. S.). Tada je mirno dopustio da Ga pribiju na drvo – neočekivan, suosjećajan čin silnoga Boga koji nas ljubi.

– Mart DeHaan

Bog neće vikati ako trebamo samo šapat.