Ići Božjim putem

Pročitajte: Izaija 30:15-21

15 Jer ovako govori svemogući Gospodin,
Izraelov Svetac:
»Ako se vratite i ostanete mirni, spasit ćete se.
U miru i uzdanju je vaša snaga.
Ali vi ne htjedoste.
16 Vi rekoste: Ne, nego ćemo pobjeći na konjima! –
Zato ćete bježati!
Pojahat ćemo brze konje! –
Zato će brzi konji biti vaši progonitelji!
17 Bježat će vas tisuća
kad jedan zaprijeti;
kad zaprijete petorica,
bježat ćete svi,
dok ne budete ničemu drugome slični
nego smjerokazu na gorskoj visini,
stijegu na humu.«

18 Zato oklijeva Gospodin da vam se smiluje,
i zato čeka da vas pomiluje.
Jer je Gospodin Bog pravde.
Blago svima koji ga čekaju!
19 Jest, narode u Sionu,
koji stanuješ u Jeruzalemu,
ne ćeš sveudilj plakati!
On će se sigurno smilovati tebi, na tvoj vapaj.
On će te uslišati čim ga čuje.
20 Dat će vam Svemogući kruha tjeskobe i vode nevolje. Ali se ne će više sakrivati tvoj učitelj. Tvoje će oči gledati učitelja. 21 Uši će tvoje razabrati povik iza tebe, ako biste svrnuli desno ili lijevo: »To je put, idite njime!«

Uši će tvoje razabrati povik iza tebe, ako biste svrnuli desno ili lijevo: »To je put, idite njime!«

Izaija 30:21

»IDEMO ovuda«, rekao sam, dotaknuo rame svojega sina i usmjerio ga da kroz mnoštvo slijedi svoju mamu i sestre ispred nas. Činio sam to sve češće kako se naš boravak u zabavnom parku bližio kraju. Bio je sve umorniji i mnogo toga mu je odvraćalo pozornost. »Zašto ih naprosto ne slijedi?« pitao sam se.

Onda mi je sinulo: Koliko često ja radim isto to? Koliko često skrenem i prestanem slijediti Boga, podlegnem iskušenju da krenem svojim putem i radim što ja hoću, umjesto da tražim Njegove puteve?

Sjetite se riječi koje je Bog uputio Izraelcima preko proroka Izaije: »I uši će tvoje čuti riječi gdje iza tebe govori: ‘To je put, njime idite’, bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo« (r. 21, K. S.). Nešto prije u tome poglavlju Bog je ukorio svoj narod zbog buntovnosti. No budu li se pouzdali u Njegovu snagu umjesto u svoju (r. 15), obećao je da će im se smilovati i iskazati milosrđe (r. 18).

Jedan znak Božje milosti jest Njegovo obećanje da će nas voditi svojim Duhom. To se događa kada mu govorimo o svojim željama i molimo da nam pokaže što želi od nas. Zahvalan sam što nas Bog strpljivo usmjerava, dan za danom, korak po korak, dok Mu vjerujemo i slušamo Njegov glas.

– Adam Holz

Bože pomozi nam vjerovati Ti i slijediti Tvoj glas.