Kada smo umorni

Pročitajte: Poslanica Galaćanima 6:1-10

1 Braćo, ako i upadne čovjek u kakav prekršaj, vi duhovni ispravljajte ga u duhu blagosti; a pazi na sebe da i ti ne podlegneš kušnji! 2 Nosite bremena jedni drugih, i tako ćete ispuniti Kristov zakon! 3 Jer ako tko misli da je nešto, a nije ništa, vara samog sebe. 4 A svaki neka ispita svoje djelo, i tada će on samo u sebi imati razlog za ponosom, a ne u drugome, 5 jer će svaki svoje breme nositi. 6 Onaj koji prima pouku o Riječi, neka dijeli od svojih dobara onome koji ga uči! 7 Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati; jer što čovjek posije, ono će i požeti. 8 Tko sije u svoje tijelo, od tijela će požeti propast; a koji sije u duh, od duha će požeti vječni život. 9 Neka nam ne dosadi činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne malakšemo. 10 Zato dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, a osobito onima koji su s nama u istoj vjerničkoj obitelji!

Neka nam ne dosadi činiti dobro.

Galaćanima 6:9

PONEKAD činiti dobro može biti zamorno. Ima li ikakve koristi od naših dobronamjernih riječi i postupaka? Pitala sam se to kada sam prijateljici poslala obazrivo sročenu e-poštu kako bih ju ohrabrila, a ona se naljutila. Prva reakcija bila je mješavina tuge i ljutnje. Kako me je mogla tako pogrešno razumjeti?

Prije nego što sam ljutito odgovorila, sjetila sam se da nećemo uvijek vidjeti rezultate (ili one koje želimo) kada kažemo nekome da ga Isus voli, kada pomažemo nekome nadajući se da će ga to privući k Njemu, a on nas prezirno odbije. A za naše poticanje da učine nešto dobro nitko ne mari.

Šesto poglavlje Poslanice Galaćanima pravo je mjesto na kojemu se možemo okrijepiti kada postanemo obeshrabreni. Najprije nas apostol Pavao potiče da provjerimo svoje motive – »svaki neka ispita svoje djelo« – ono što govorimo ili radimo (r. r. 1-4). Nakon što smo to učinili, potiče nas da ustrajemo: »Neka nam ne dodija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako sad ne malakšemo. Prema tome, dok imamo povoljnu priliku, činimo dobro svima« (r. r. 9,10, K. S.).

Bog želi da nastavimo živjeti za Njega, što uključuje molitve za druge i svjedočenje o Njemu. To znači »činiti dobro«. A On će se pobrinuti za rezultate.

– Alyson Kieda

Rezultate svojega života možemo ostaviti u Božjim rukama.