Pobirati klasje

Pročitajte: Ruta 2:1-12

1 Noemi je imala rođaka svojega muža, čovjeka vrlo bogata, iz Elimelekova roda, po imenu Boaza.
2 I jednoga dana reče Moapka Ruta Noemi: »Rado bih izišla u polje i ako mi se dopusti, pobirala bih klasje.«
Ona odgovori: »Idi, draga kćeri!«
3 I ona ode, i pabirala je u polju za žeteocima. Dogodi se te dođe na njivu Boazovu, koji je bio od Elimelekove obitelji.
4 Upravo dođe Boaz iz Betlehema i pozdravi žeteoce: »Gospodin s vama!«
Oni odgovoriše: »Gospodin te blagoslovio!« 5 Tada upita Boaz slugu koji je nadzirao žeteoce: »Čija je ovo djevojka?«
6 Sluga koji je nadzirao žeteoce odvrati: »To je Moapka, djevojka koja je s Noemom došla iz moapske zemlje. 7 Molila je: Rado bih pobirala i skupljala klasje između snopova za žeteocima. I došla je, i od ranoga jutra do sada bila je na nogama, i jedva da je samo malo predahnula.«
8 Tada reče Boaz Ruti: »Slušaj, kćeri moja, nemoj ići pobirati na njivi nekog drugog! Ne odlazi odavle, nego se drži mojih djevojaka! 9 Pazi na kojoj njivi one žanju pa idi za njima! Ja sam slugama zapovjedio da te ne diraju. Kad ožedniš, idi k posudama i pij što su sluge donijele!«
10 Tada ona pade ničice, pokloni se sve do zemlje i reče mu: »Kako to da si mi tako milostiv i tako ljubazan prema meni, premda sam tuđinka?«
11 Boaz joj odgovori: »Čuo sam ja sve što si učinila svojoj svekrvi iza smrti svojega muža. Oca, majku i zavičaj si ostavila pa si došla k narodu koji nisi prije poznavala. 12 Gospodin neka ti plati za tvoje djelo! Potpuna plaća neka ti bude od Gospodina, Boga Izraelova, kad si došla da se pod njegova krila skloniš!«

I jednoga dana reče Moapka Ruta Noemi: »Rado bih izišla u polje i ako mi se dopusti, pobirala bih klasje.«

Ruta 2:2

IMAM prijateljicu u Tanzaniji koja je došla na ideju kako korisno upotrijebiti brojna zapuštena zemljišta u glavnome gradu Dodomi. Prepoznajući potrebe nekih lokalnih udovica, Ruth želi pretvoriti ta prašnjava jutra zemlje u mjesto na kojemu će one moći držati kokoši i uzgajati razne usjeve. Njezina želja da pomogne potrebitima ukorijenjena je u njezinoj ljubavi prema Bogu, a nadahnuće joj je biblijska imenjakinja Ruta.

Božji zakoni dopuštali su da siromašni ili stranci pabirče (pobiru klasje) i s rubova polja i ono što ostane nakon žetve (Levitski zakonik 19:9,10). Ruta o kojoj čitamo u Bibliji bila je strankinja, i kao takva smjela je raditi na poljima. Skupljala je hranu za sebe i svoju svekrvu. Pabirčenje u polju Boaza, bliskog rođaka, pomoglo je Ruti i Noemi da konačno pronađu dom i zaštitu. Ruta je iskoristila svoju domišljatost i marljivost da pribavi hranu – i Bog ju je blagoslovio.

Gorljivost moje prijateljice Ruth i požrtvovnost biblijske Rute potaknule su me da zahvalim Bogu na Njegovoj brizi za siromašne i potlačene. One me nadahnjuju da tražim načine kako pomoći potrebitima u svojem susjedstvu i šire, kao znak zahvalnosti našemu darežljivom Bogu. Možda i vi možete proslaviti Boga šireći Njegovu milost na druge?

– Amy Boucher Pye

Bog se brine za ranjive.